Van opvangen van corona naar de opvang van vluchtelingen

De ontwikkelingen in Nederland en de wereld om ons heen, raakt de zorg. Heel intens zijn de afgelopen corona jaren geweest. Met een diepe buiging voor de zorgprofessionals en -organisaties die ons hier doorheen hebben geholpen. En met pijn in mijn hart als ik denk aan de harde lessen die we hebben geleerd in achteraf een verkeerde afweging tussen medisch rationele keuzes voor veiligheid in relatie tot sociaal emotionele behoeftes van mensen met een intensieve zorgvraag, waaronder een warm en liefdevol levenseinde. Corona is er nog steeds, en de volgende ontwikkeling raakt ook de zorg, de komst van vele duizenden Oekraïners, inclusief een groep die langdurige zorg nodig heeft. En in die context hebben we een nieuwe regering met een coalitie akkoord, die ook de zorgaanbieders en cliënten in de langdurige zorg raakt. De impact vraagt een zorgvuldige voorbereiding en afstemming tussen aanbieders, branches, VWS en zal zijn vertaling krijgen in het inkoopbeleid van 2024 en verder, tenzij eerder een aanvulling op ons beleid nodig of wenselijk is.

Decennia van schaarste, vraagt om acceptatie en paradigma shifts

Los van corona en de impact van de oorlog in Oekraïne, hebben en hadden we al de enorme opgave om ons de komende jaren te gaan verhouden tot schaarste: van woningen, van zorgprofessionals, van financiële middelen. We zullen schaarste moeten accepteren, en ons ertoe verhouden. Dat geldt voor heel Nederland: Schiphol met bagage medewerkers, restaurants die maar deels open kunnen vanwege personeelstekort, de krant die niet wordt bezorgd door gebrek aan bezorgers en zo ook de schaarste aan zorgprofessionals. Paradigmashifts zijn onvermijdelijk. Samengevat gaan we naar ‘thuis, tenzij- zelf/voor elkaar, tenzij- technologie tenzij’ waardoor de zorgprofessional dáár kan helpen, waar geen alternatief voor handen is. Dat is de beweging waar we met elkaar voor staan. Schaarste in financiële middelen hebben we afgelopen jaar ervaren bij onze herschikking, die voor velen als onaangename verrassing kwam. Hoewel we het macro kader beperkt kunnen beïnvloeden en het tekort een gegeven was, hebben we onze processen uitgebreid geëvalueerd, met een aantal van jullie besproken en hebben we maatregelen genomen om de voortgang van de uitnutting nog beter te monitoren en tijdig te delen. Na beraad met een aantal van jullie, kiezen we ervoor om de persoonsvolgendheid van onze financiering ook in 2023 als uitgangspunt te behouden.

Inkoopbeleid 2023 stabiel in aanloop naar 2024

Voor u ligt het zorginkoop beleid 2023, als onderdeel van het meerjaren inkoopbeleid 2021-2023. We veranderen zo weinig mogelijk, om de uitvoering zoveel mogelijk gelijk te laten. En kijken al vooruit naar 2024 en verder. Waar het stimuleren van de inzet van technologie, scheiden wonen/zorg, de inzet van informele zorg in de wijk, en verdergaande samenwerking in de regio nog prominenter zal worden verweven in het beleid. Gesprekken daarover met een aantal van jullie zijn al gestart en zullen we veelvuldig voeren. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we, met de mensen en middelen die we hebben, passende zorg kunnen bieden aan degene die het meest kwetsbaar zijn.

De toekomst dichterbij brengen: hoop gloort aan de horizon

De uitdagingen zijn stevig en het wordt komende jaren spannend. En toch blijf ik optimist. Door bijvoorbeeld de kanslijnen uit het bestuurlijke akkoord met GZ aanbieders waar we mee aan de slag gaan. En we binnen V&V, GZ en GGZ met een aantal zorgaanbieders werken aan de vormgeving van strategisch partnerships, omdat zij zover zijn om de toekomst versneld dichterbij te brengen, een antwoord willen realiseren op de schaarste, kijken naar de middelen die nodig zijn in plaats van waar recht op is en daarmee een inspiratiebron kunnen zijn voor anderen. En niet te vergeten door de vele nieuwe vormen van samenwerking die we in de regio’s zien ontstaan. Ik heb de hoop dat de noodzaak van schaarste, dichte deuren opent. En in onze samenleving het besef brengt dat de zorg iets is van ons allemaal en zorgen voor elkaar de basis is om niemand tussen wal en schip te laten belanden.

Namens al onze Wlz klanten wil ik jullie organisaties bedanken voor de fijne en warme zorg die is geboden. En voor alle inzet en motivatie om passende zorg te kunnen blijven bieden, voor huidige en toekomstige Wlz klanten.

Marti Paardekooper

Directeur Langdurige Zorg
Zilveren Kruis Zorgkantoor

Terug naar inkoopbeleid 2022-2023