Tussentijdse inschrijving Wlz 2024 start op 1 februari 2024

Inschrijving loopt tot en met 29 februari 17.00 uur. En is voor zorgaanbieders die nog geen contract hebben met Zilveren Kruis Zorgkantoor. Is een eerder inschrijven niet gelukt? Dan mag u nog 1 keer aan een inschrijving deelnemen. De inschrijving gaat via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Een VECOZO-certificaat is niet nodig

Inschrijfprocedure

  1. U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor de inschrijving.
  2. De inschrijving bestaat uit de Vragenlijst Wlz 2024. Bij sommige vragen moet u bewijsstukken uploaden. In de inkoopdocumenten* vindt u een overzicht van de documenten die nodig zijn. We adviseren u om voor de inschrijving te kijken welke documenten u nodig heeft.
  3. De inschrijving stopt op 29 februari om 17.00 uur.
    Na 1 maart beoordelen wij de ontvangen inschrijving. De voorlopige uitkomst delen wij uiterlijk 1 april per brief mee. De definitieve uitkomst volgt op 1 mei. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 mei 2024.

* Inkoopdocument V&V: hoofdstuk 8 en GZ en GGZ: hoofdstuk 7