Tijdig passende zorg

Het aantal mensen dat wacht op Wlz-zorg neemt toe en er zijn groepen klanten waarvoor het moeilijk is om passende zorg te vinden. We streven naar tijdige passende zorg voor iedereen.

Wat houdt dit doel in?

Het aantal mensen dat wacht op Wlz-zorg neemt toe. De wachttijden voor klanten met een niet-urgente zorgvraag, voor verblijf in een V&V-instelling stijgen doordat de vraag naar langdurige zorg toeneemt. Met name het personeelstekort in de zorg maakt het lastig om aan de toenemende vraag tegemoet te komen.

Daarnaast zijn er groepen klanten waarvoor passende zorg beperkt beschikbaar is. Dat zijn vooral klanten met een complexe zorgvraag. We zien dat deze klanten vaak verhuizen, van de ene naar de andere zorgaanbieder, omdat de zorg telkens niet blijkt te passen. Of dat klanten langer in hun eigen huis wonen dan eigenlijk verantwoord is.

Met dit inkoopdoel richten we ons zowel op de klanten waarvoor onvoldoende aanbod is als op de klanten waarvoor passende zorg niet vanzelfsprekend is.

Hoe gaan we dit doel realiseren?

Om de wachtlijsten te kunnen beheersen is eerst een gezamenlijk inzicht nodig. In ZN-verband hebben we hier al stappen op gezet. Zo hebben we de wachtlijst statussen aangepast en helpen classificaties voor de huidige klantsituatie om beter inzicht te krijgen in de wensen van de klant. Dit helpt om in samenwerking met zorgaanbieders en andere stakeholders het zorgaanbod in de regio – zowel intramuraal als in de eigen woonomgeving van de klant – uit te breiden.

Wij willen expertise voor klanten met hoogcomplexe zorgvragen beter benutten door kennisdeling en concentratie van expertise. Er loopt een landelijk traject om een kennisinfrastructuur op te zetten voor klanten met hoogcomplexe zorgvragen met lage volumes. Wij willen aansluitend op dit landelijk traject de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg verbeteren voor doelgroepen waarvoor dit niet vanzelfsprekend goed geregeld is.

Terug naar inkoopbeleid 2022-2023