Optimaal inzetten van beschikbare middelen voor de klant

We stimuleren het zo optimaal mogelijk inzetten van het beschikbare budget voor de Wlz, beschikbare medewerkers en technologie waar dat passend is.

Wat houdt dit doel in?

Door de stijgende zorgvraag zullen er bij gelijke werkwijze tekorten aan personeel ontstaan en een toenemende druk op de betaalbaarheid. Om goede zorg te blijven garanderen, moeten we op een andere manier over doelmatigheid, het verlenen van zorg en kwaliteit nadenken: innovatie is nodig voor een toekomstbestendig zorglandschap. Het optimaal inzetten van de beschikbare middelen gaat over het zo optimaal mogelijk inzetten van het beschikbare budget voor de Wlz, beschikbare medewerkers en technologie waar dat passend is. Zo kunnen we met de beschikbare middelen meer klanten van passende zorg voorzien.

Hoe gaan we dit doel realiseren?

We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beschikbare middelen zo in te zetten dat zoveel mogelijk klanten van passende zorg voorzien kunnen worden.
We zien grote verschillen tussen zorgaanbieders in hoe ze hun middelen inzetten voor de klant. Op basis daarvan denken we dat er mogelijkheden zijn om de beschikbare middelen doelmatiger in te zetten. We blijven daarom spiegelinformatie met u delen over uw bedrijfsvoering (bijv. overheadkosten en ziekteverzuim in vergelijking met soortgelijke zorgaanbieders). Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Daarbij streven we tegelijkertijd naar een optimale inzet van (technologische) innovaties waarmee de schaarse beschikbare medewerkers en financiële middelen daar ingezet worden waar het nodig is.

Bijvoorbeeld de inzet van innovaties die bijdragen aan de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek. Te denken valt aan slim incontinentiemateriaal waarmee onnodig verschonen wordt voorkomen, mensen met een lichte afstand tot de arbeidsmarkt inzetten om zo de werkdruk te verlichten of net afgestudeerden op een rustige en veilige manier laten groeien in het vak. Zo kunnen de beschikbare zorgprofessionals worden ingezet daar waar het nodig is en ontlasten we ze daar waar het kan.