Meer Wlz-zorg in een eigen passende woning

We streven naar meer Wlz-zorg in een passende woonomgeving voor klanten die dat graag willen. Daarmee houden we intramurale zorg beschikbaar voor klanten die dat nodig hebben en voorkomen we een tekort aan intramurale plekken.

Wat houdt dit doel in?

Ruim driekwart van de klanten in de Wlz ontvangt intramurale zorg. We weten dat sommige mensen liever zorg ontvangen in een passende woonomgeving, maar dat het aanbod daarvoor ontbreekt (Panelonderzoek onder 411 klanten 65 tot 80 jaar (februari 2019) Zilveren Kruis).
We maken het zorglandschap toekomstbestendiger door Wlz-zorg op doelmatige wijze mogelijk te maken in een passende woonomgeving, zodat klanten die dat graag willen daar gebruik van kunnen maken. Daarmee houden we intramurale zorg beschikbaar voor klanten die dat nodig hebben en voorkomen we een tekort aan intramurale plekken.
Bij dit inkoopdoel gaat het voor de V&V vaak over het zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen. Voor de GZ en de GGZ gaat het meer om de juiste zorg op de juiste plek, met mogelijkheden voor op- en afschalen van zorg en een variatie aan woonvormen. In alle gevallen gaat het om veranderingen in de zorginfrastructuur waarbij de uitdaging zit in het realiseren van combinaties van wonen en zorg.

Hoe gaan we dit doel realiseren?

Samenwerking in de regio is van groot belang om meer aanbod van Wlz-zorg in de passende woonomgeving te realiseren. Dit gaat enerzijds over oplossingen in zorg het leveren van Wlz-zorg buiten een geclusterde setting is soms moeilijk te realiseren. Zorgprofessionals hebben vaak lange reistijden en de volumes zijn vaak laag. Tegelijkertijd bestaat er onzekerheid over de mogelijkheden voor het verlenen van veilige zorg van goede kwaliteit buiten de muren van de instelling. Het zorgkantoor denkt graag mee over de mogelijkheden en deelt goede voorbeelden uit andere regio’s. . Passende zorg in de eigen omgeving vraagt ook om een passend woonaanbod. Daarom zijn wij als zorgkantoor in gesprek met partijen in de regio (zoals gemeenten) om bij te dragen aan het realiseren van meer passend woonaanbod voor mensen met Wlz zorg. Dit doen wij onder andere via het delen van onze regio-analyses.

Veilig en zelfstandig wonen in uw eigen huis

Met de brochure veilig en zelfstandig wonen in uw eigen huis helpen wij onze oudere klanten en hun naasten op weg door veel gestelde vragen te beantwoorden over het inschakelen van hulp in de thuissituatie.

Tinybots Tessa: persoonlijke zorg, ook wanneer u er niet bent

Tinybots Tessa geeft mensen met een cognitieve beperking tips en geheugensteuntjes voor een dagstructuur en helpt activeren. Het vermindert onrust en bevordert eigen regie bij cliënten. Tinybots Tessa is gemakkelijk in te zetten via een toegankelijke webapp. Familieleden, mantelzorgers of zorgverleners kunnen met iedere smartphone, tablet of laptop met internet in de web-app komen. Zo kunnen er eenvoudig berichten en activiteiten ingepland worden op elk moment, vanaf elke locatie, wanneer het uitkomt.

Tinybots Tessa is één van de voorbeelden die we hebben uitgewerkt om u te inspireren hoe zorg in de passende woonomgeving mogelijk te maken is.

Innovaties die Wlz zorg voor klanten in een passende woonomgeving mogelijk maken

We hebben een aantal voorbeelden van vernieuwingen (pdf) uitgewerkt die succesvol zijn gebleken bij andere zorgaanbieders. Deze inspireren om meer zorg in de eigen passende woonomgeving te realiseren.