Goede coördinatie binnen het zorglandschap

We stimuleren verschillende vormen van regionale samenwerking zodat klanten de zorg op de juiste plek krijgen.

Wat houdt dit doel in?

Om onze inkoopdoelen te realiseren is regionale samenwerking nodig tussen zorgaanbieders binnen de Wlz, tussen verschillende sectoren en ook samenwerking tussen domeinen, met bijvoorbeeld gemeenten, ziekenhuizen en wijkverpleging.

Het merendeel van onze klanten komt in de Wlz vanuit de WMO, Jeugdwet of Zvw. Klanten stromen niet altijd op het juiste moment door of ervaren problemen in de overgang tussen zorgdomeinen. Goede afstemming en samenwerking van zorgaanbieders tussen domeinen kan deze knelpunten voorkomen.

Ook binnen de Wlz kan goede coördinatie binnen het zorglandschap de zorg verbeteren. Zorgaanbieders kunnen bijvoorbeeld klanten verwijzen naar andere zorgaanbieders als ze verwachten dat de klant daar beter passende zorg kan ontvangen, expertise delen of schaars personeel uitwisselen om in de hele regio goede zorg te leveren.
Met dit inkoopdoel stimuleren we verschillende vormen van regionale samenwerking zodat klanten de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Hoe gaan we dit doel realiseren?

Elke regio is anders en kent zijn eigen ontwikkelingen, kansen en knelpunten. Deze liggen vaak vast in regioplannen en in sommige regio’s in een stip op de horizon. Daarom gaan we in de regio met zorgaanbieders in gesprek over het toekomstbestendig maken van het zorglandschap. Zij weten immers wat er binnen de gestelde doelen nodig en mogelijk is. Welke ideeën realistisch zijn. Waar kansen liggen om bijvoorbeeld meer samen te werken met partijen in de eigen regio.

De ruimte voor regionale ontwikkeling sluit aan bij de brede oproep van zorgaanbieders. We ondersteunen zorgaanbieders bij het samenwerken in de regio door te regisseren, mee te denken, mee te doen en kennis te delen. Er zijn verschillende vormen van afspraken met het ons mogelijk die bijdragen aan het realiseren van de doelen in de regio. Uw inkoper gaat daarover met u in gesprek.

Crisis Ondersteuning Team: Samen ondersteunen we de cliënt in zijn veilige omgeving

We signaleren de afgelopen jaren een grote toename in complexe zorgvragen binnen de gehandicaptensector. We zien deze vooral bij cliënten met een verstandelijke beperking én bijkomende complexe problematiek zoals bijvoorbeeld verslaving en psychiatrische problemen.

Bekijk de video op YouTube

Deze situaties leiden nogal eens tot noodgedwongen verplaatsing naar een crisisopvang. Dit willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Daarom zijn we samen met een aantal zorgaanbieders het Crisis Ondersteuning Team (voorheen Crisis Interventie Team) gestart. In deze korte film ziet u de werkwijze van het Crisis Ondersteuning Team. Dit team van specialisten werkt samen met zorgaanbieders en cliënten zodat een noodgedwongen crisisopname in de helft van de gevallen voorkomen wordt.