Voorschrift zorgtoewijzing 2024

‘Ik heb een vraag over een dossierhouderschap (DH)’. Hoe werkt coördinator zorg thuis (CZT) en de daarbij horende zorgtoewijzingen?’ Het antwoord op deze vragen vindt u terug in het voorschrift zorgtoewijzing. In dit voorschrift vindt u ook uitgebreide informatie over hoe en wanneer u een AAT, MUT of MAZ aanlevert en hoe u de rekenmodule gebruikt.

De ingangsdatum van dit voorschrift is 1 januari 2024

Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2024 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Naar het voorschrift zorgtoewijzing 2024 (pdf)

Naar de vertaaltabel 2024 (xlsx)