Zorgorganisaties voor ouderen in de regio slaan handen ineen

Ouderenzorgorganisaties in de regio Apeldoorn - Zutphen werken samen om de veranderende en stijgende zorgvraag voor zorgbehoevende ouderen en kwetsbare doelgroepen aan te pakken. 15 juni lanceren de zorgorganisaties een kennis- en informatieplatform voor zorgprofessionals en belanghebbenden in de ouderenzorg. Het uitgangspunt is samenwerken, ontwikkelen en realiseren in plaats van concurreren.

Op de foto v.l.n.r.: Bestuurder Roy Dom van Nusantara (penvoerder namens de samenwerkende zorgorganisaties), Rob Hillerström, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Apeldoorn en mevrouw Xandra van Bremen van Zilverenkruis Zorgkantoor, lanceren het platform ouderenzorg voor de regio.

Op de foto v.l.n.r.: Bestuurder Roy Dom van Nusantara (penvoerder namens de samenwerkende zorgorganisaties), Rob Hillerström, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Apeldoorn en mevrouw Xandra van Bremen van Zilverenkruis Zorgkantoor, lanceren het platform ouderenzorg voor de regio.

Uitdagingen ouderenzorg in de regio

De kijk op zorg en behandeling aan ouderen verandert. Mensen worden ouder en blijven langer thuis. Complexe zorgvragen nemen toe. De meeste ouderen krijgen langdurige zorg in een instelling, maar zorg thuis neemt toe. Het personeelsbestand van de zorgorganisaties vergrijst, het ziekteverzuim is relatief hoog en administratieve lasten stijgen. Daarnaast neemt het potentieel aan mantelzorgers af terwijl hun bijdrage groeit.

De regio Apeldoorn-Zutphen kenmerkt zich de komende jaren als krimpregio. Er is binnen de zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen een groeiend tekort aan huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Vacatures blijven lange tijd onvervuld. Terwijl de vraag verder toeneemt.
Het aantal ouderen met (complexe) zorgbehoeften in de regio Apeldoorn-Zutphen is in 2020 met 13 procent gestegen ten opzichte van 2017. De vraag naar ouderenzorg in de regio groeit naar verwachting met 17 procent in 2026 ten opzichte van 2019.

Actieprogramma ouderengeneeskunde

Om in de regio duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning te kunnen blijven bieden, moet er iets veranderen. In het actieprogramma ouderengeneeskunde staat de toekomstige inrichting van de ouderengeneeskunde in de regio centraal. Deelnemers in het programma zijn Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Nusantara Zorg, WZU Veluwe, Marga Klompé en Den Bouw. De samenwerking wordt gefaciliteerd door Zorgkantoor Zilveren Kruis en het landelijke programma ‘Waardigheid en Trots in de regio’. Langs de actielijnen van anders werken, behandelen, organiseren, kennisdelen, opleiden, besturen en positioneren werken de zorgprofessionals zelf aan innovatieve oplossingen om het kraptevraagstuk in de ouderengeneeskunde aan te pakken.

Bestuurder Roy Dom van Nusantara Zorg, namens de collega-bestuurders penvoerder van het programma: ‘Om in komende jaren goede ouderenzorg te kunnen blijven bieden, is samenwerking in de regio noodzakelijk. De deelnemende zorgorganisaties werken samen aan oplossingen voor de vraagstukken die op ons afkomen. Daarbij zoeken we de samenwerking met alle betrokkenen rondom de ouderenzorg. De specialisten ouderengeneeskunde hebben elkaar inmiddels gevonden. Als bestuurders willen wij álle zorgprofessionals faciliteren in het delen van kennis en het nog beter organiseren van de ouderenzorg in onze regio. Wij denken nadrukkelijk over de grenzen van instellingen heen. Met een optimale afstemming tussen huisartsenzorg, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg. Wij kijken onder andere naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking door inzet van informatietechnologie’.

Lancering platform ouderengeneeskunde

Vandaag is het platform https://SOG2025.nl officieel gelanceerd. Het platform is een van de resultaten van het actieprogramma ouderengeneeskunde. Het platform richt zich op medische zorgprofessionals en belanghebbenden uit de ouderenzorg in de regio. Door de uitwisseling van kennis en ideeën realiseren de zorgorganisaties en zorgprofessionals praktische en innovatieve werkwijzen op het gebied van medische ouderenzorg, behandeling en ondersteuning voor de toekomst. Het is een belangrijke stap in meer en betere samenwerking op het gebied van de ouderengeneeskunde in de regio.

Samenwerkende zorgorganisaties uit de regio

De samenwerkende zorgorganisaties uit de regio zijn: Stichting Nusantara, Sensire, WZU Veluwe, Atlant, Zorggroep Apeldoorn, Zorg- en wooncentrum Den Bouw en Marga Klompé.