Zorgkantoren contracteren onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2023

Cliëntondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de zorg. Wij lichten graag toe hoe Zilveren Kruis Zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert voor 2023.

In het inkoopkader en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2022, het addendum 2023 en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld. Deze documenten zijn te vinden op onze downloadpagina onder ‘andere inkoopkaders’.

In de Nota van inlichtingen staan antwoorden op vragen

De vragen die gesteld zijn vóór 16 juni 2022 12.00 uur zijn beantwoord en opgenomen in de Nota van inlichtingen OCO 2023. De vragen hebben niet geleid tot aanpassingen aan het inkoopkader OCO 2022 of het addendum OCO 2023.

De inkoopronde 2023 voor OCO-organisaties die in 2022 een contract hebben

De zorgkantoren hebben besloten om de overeenkomsten met de huidige organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz voort te zetten met een verlenging van de overeenkomst voor 2023.

Als u in 2022 al een overeenkomst met ons heeft en voor een verlenging in aanmerking wil komen, dan verzoeken wij u de Instemmingsverklaring 2023 in te vullen en voor 29 juli 2022 naar ons toe te sturen. U ontvangt uiterlijk 15 september 2022 een addendum op uw huidige overeenkomst voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Aanvullend hierop krijgt u een bericht over de voorlopige financiële afspraken voor 2023

De inkoopronde 2023 voor nieuwe organisaties

Er is per zorgkantoorregio ruimte voor maximaal 4 organisaties. In elke regio van Zilveren Kruis Zorgkantoor zijn op dit moment 4 OCO-organisaties actief. Op onze downloadpagina.

vindt u onder ‘andere inkoopkaders’ een overzicht van deze organisaties. In de regio’s van Zilveren Kruis is op dit moment dus geen ruimte voor nieuwe OCO-organisaties. Bij andere zorgkantoren mogelijk wel. Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt in 2023 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan cliënten in een regio waar nog wél ruimte is voor nieuwe organisaties, mogelijk bij een ander zorgkantoor, dan kunt u inschrijven.

In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2022, het Addendum 2023 en de overeenkomst 2023 staat welke informatie zorgkantoren willen ontvangen als onderbouwing van uw inschrijving.

Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 15 september 2022 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak er gemaakt kan worden voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2023.

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Fase Wie Datum
Publicatie addendum op landelijk inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning en start inschrijving Zorgkantoor 1 juni 2022
Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen OCO organisatie Tot uiterlijk 16 juni 2022 12:00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen Zorgkantoor 30 juni 2022
Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning OCO organisatie Uiterlijk 29 juli 2022 17.00 uur
Beoordeling door zorgkantoren Zorgkantoor Vanaf 1 augustus 2022
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen Zorgkantoor 15 september 2022
Mogelijkheid tot bezwaar OCO organisatie 29 september 2022
Uiterste moment van reactie op bezwaar Zorgkantoor 13 oktober 2022
Sluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Zorgkantoor Oktober 2022
Ingangsdatum overeenkomst OCO organisatie 1 januari 2023