Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Cliëntondersteuning voor 2022

Clientondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de te ontvangen zorg. Wij lichten graag toe hoe de zorgkantoren onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2022.

Voor het jaar 2022 hanteren we een eenjarig inkoopkader

Belangrijke reden om voor dit moment geen meerjarenkader te ontwerpen, ligt in een aantal toekomstige ontwikkelingen die in 2022 verder uitgekristalliseerd wordt. De resultaten van de Pilots Volwaardig Leven en een aantal andere landelijke ontwikkelingen die nog lopen, vormen belangrijke input voor 2023 en verder. Vanaf 2023 zijn we van plan te gaan werken we met een meerjarig inkoopkader.

In het inkoopkader 2022 en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits-)eisen. In het inkoopkader 2022 en in de overeenkomst 2022 zijn deze eisen nader ingevuld.

In de Nota van inlichtingen staan de correcties

Naar aanleiding van vragen van OCO-organisaties over het inkoopbeleid 2022, hebben we correcties en aanvullingen opgenomen in het inkoopkader OCO 2022.

Bekijk het definitieve inkoopkader en Nota van inlichtingen OCO 2022

Het contracteringsproces verloopt in een aantal stappen

Als u voor een overeenkomst in 2022 in aanmerking wil komen, maakt u dat vóór 1 augustus 2021 aan ons bekend. Op bladzijde 12 van het inkoopkader leest u welke documentatie u hiervoor aanlevert. Op bladzijde 13 leest u hoe het selectieproces in z’n werk gaat. Uiterlijk 15 september hoort u of u in aanmerking komt voor een overeenkomst.
Test content

Sleep de tabel om meer informatie te zien

Stap

Datum

Publicatie van het Inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2022 en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving 28 mei 2021
Mogelijkheid tot stellen van vragen 17 juni 2021
Publicatie van Nota van Inlichtingen 2022 30 juni 2021
Sluiting inschrijving voor inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 1 augustus 2021 (17.00 uur)
Beoordeling door zorgkantoren Vanaf 2 augustus 2021
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen Vanaf 2 augustus 2021
Mogelijkheid tot bezwaar 29 september 2021
Uiterste moment van reactie op bezwaar 15 oktober 2021
Sluiten overeenkomsten inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning Oktober 2021
Ingang overeenkomst 1 januari 2022