Zilveren Kruis Zorgkantoor en Philadelphia sluiten strategisch partnerschap

Philadelphia en Zilveren Kruis Zorgkantoor verenigen krachten in de strategische samenwerking ‘Verderkijkers’. Doel van het partnerschap is mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen om zoveel mogelijk een betekenisvol eigen leven te leiden. Nu en in de toekomst. Ondanks dat steeds meer mensen ondersteuning nodig hebben en er steeds minder zorgverleners zijn, willen zij met dit partnerschap ervoor zorgen dat die goede zorg beschikbaar blijft voor wie dat nodig heeft. Als ‘Verderkijkers’ anticiperen Zilveren Kruis Zorgkantoor en Philadelphia samen op de uitdagingen van de toekomst. Door het leveren van passende zorg en begeleiding in en met de samenleving. En door samen te zorgen dat bewezen technologische en sociale innovaties sneller beschikbaar komen, ook voor andere zorgverleners.
Vlnr: Marti Paardekooper, Directeur Langdurige zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor. Saskia Baas, voorzitter RvB Stichting Philadelphia Zorg. Bas Bodzinga, Directeur Klantbelang Stichting Philadelphia Zorg, Paulien Brunings, Manager Inkoop Langdurige Zorg GZ & GGZ. Leendert van den Brink, Landelijk inkoper gehandicaptenzorg. Ruud van der Schaaf, Senior Marketeer Stichting Philadelphia Zorg.

Vlnr: Marti Paardekooper, Directeur Langdurige zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor. Saskia Baas, voorzitter RvB Stichting Philadelphia Zorg. Bas Bodzinga, Directeur Klantbelang Stichting Philadelphia Zorg, Paulien Brunings, Manager Inkoop Langdurige Zorg GZ & GGZ. Leendert van den Brink, Landelijk inkoper gehandicaptenzorg. Ruud van der Schaaf, Senior Marketeer Stichting Philadelphia Zorg.

Met de kracht van innovatie de uitdagingen van de toekomst aangaan

Bas Bodzinga, Directeur Klantbelang Stichting Philadelphia Zorg: “ ‘Verderkijkers’ zoeken steeds naar innovatieve oplossingen: verder kijken dan alleen wat er nú mogelijk is. Wij willen kijken hoe we een deel van de zorg- en ondersteuningsbehoeften op een alternatieve manier kunnen opvangen. De mogelijkheden daarvoor kunnen per cliëntgroep verschillen. Philadelphia anticipeert op deze uitdagingen door de inzet van technologische en sociale innovaties. Met als gevolg dat er meer ruimte beschikbaar is voor de zorgprofessional voor bijvoorbeeld cliënten met een intensievere zorgvraag. De inzet van innovaties in dit partnerschap draagt daarom bij aan de mogelijkheid om zorg en ondersteuning voor zoveel mogelijk cliënten te kunnen blijven leveren, ondanks krapte op de arbeidsmarkt”.

Marti Paardekooper, Directeur Langdurige Zorg: “Philadelphia is echt een verderkijker, met visie op de toekomst die zij door innovatie dichterbij wil halen. De innovaties worden samen met zorgprofessionals, cliënten en hun netwerk vormgegeven, zodat ze goed aansluiten op ieders behoefte. We willen samen ophalen wat de werkbare elementen van de innovatie én de wijze van implementatie zijn. Op die manier kunnen andere locaties en andere zorgaanbieders de geleerde lessen gebruiken en sneller opschalen. Het is één van de antwoorden op de schaarste aan zorgprofessionals én op een toenemende druk op de maatschappelijke uitgaven. We verwachten dat deze samenwerking tot goede voorbeelden leidt die andere zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg helpen en inspireren bij het uitvoering geven aan het landelijk akkoord van ZN en VGN voor een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg”.

Innovaties DigiContact en Community Building krijgen een groeistimulans

Het partnerschap start met Digicontact en Community Building. Digicontact is het digitale klantcontactcentrum van Philadelphia, bezet met professionele begeleiders en verpleegkundigen. Door DigiContact gericht in te zetten als primaire vorm van begeleiding voor cliënten biedt het de mogelijkheid om het zorg- en dienstverleningsconcept van een locatie en/of groep cliënten om te vormen. De capaciteit van zorgprofessionals die vrijkomt, is in te zetten op de plaatsen en momenten dat fysieke nabijheid nodig is, bijvoorbeeld voor andere cliënten met een intensievere zorgvraag. Community Building is een verzamelnaam voor initiatieven waarbij buurtgenoten en (eigen) netwerk van cliënten worden betrokken bij de begeleiding en werk- en daginvulling. Deze initiatieven dragen bij aan het betekenisvol eigen leven van cliënten: zij voegen waarde toe door ontmoeting, verbinding en inclusie in de samenleving. Philadelphia is volop bezig met het ontwikkelen en testen van verschillende vormen van Community Building. Zilveren Kruis Zorgkantoor en Philadelphia onderzoeken in dit partnerschap hoe - als gevolg van de inzet van Community Building – het zorgconcept op zorg-wonen-locaties aangepast kan worden, met als resultaat dat capaciteit van zorgprofessionals kan worden vrijgespeeld en anders wordt ingezet.

Op zoek naar waardevolle inzichten

Met de start van deze innovaties gaan Philadelphia en Zilveren Kruis Zorgkantoor op zoek naar waardevolle inzichten. Wat is de impact voor cliënten van een nieuw zorgconcept? Welke investeringen in tijd, energie en geld zijn er nodig om de transitie te maken? En welke lessen kunnen Philadelphia en Zilveren Kruis Zorgkantoor trekken over de beste manier van opschalen van deze innovaties naar een bredere groep cliënten en aanbieders? Er wordt tijd genomen om de implementatie van innovaties gezamenlijk te volgen. Binnen dit partnerschap worden deze effecten gemeten en inzichtelijk gemaakt. Het partnerschap kijkt nadrukkelijk verder naar 2030 en heeft daarom een looptijd van 5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.