Zilveren Kruis contracteert expertisecentra Korsakov

Vanaf 2022 kopen we op basis van een tweejarige pilot gespecialiseerde zorg Korsakov in een aantal aangewezen expertisecentra in de langdurige zorg. Om de zorg voor mensen met Korsakov te verbeteren, wordt de zorg voor hen gebundeld in een aantal regionale expertisecentra verspreid over Nederland. Die centra beschikken over alle kennis en kunde als het gaat om het syndroom van Korsakov.

Zorgkantoren publiceren aanvullend beleid waarin is toegelicht hoe we de zorg voor deze doelgroep inkopen

Op dit moment worden diverse zorgaanbieders gescreend door een onafhankelijke organisatie en aangewezen als kenniscentrum of expertisecentrum op het gebied van het syndroom van Korsakov. In het voorjaar 2022 moet dit traject zijn afgerond. Dan vindt de daadwerkelijke inkoop en contractering door de zorgkantoren plaats. VWS heeft voor de expertisefunctie voor de doelgroep Korsakov  € 7 mln. voor 2022 beschikbaar gesteld.