Verkeerde bed GGZ declareren in de Wlz

Verkeerde bed GGZ is opgenomen in de prestatie codelijst van de Wlz. De ligdagen op het verkeerde bed in de GGZ kunnen gedeclareerd worden met prestatiecode Z1005

Wat zijn ligdagen verkeerde bed in de GGZ?

Onder verkeerde bed GGZ verstaan we het noodgedwongen verblijf in een instelling die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg levert na een opname in deze instelling, dat tot stand komt doordat er nog geen plek bij een Wlz-zorgaanbieder beschikbaar is, of de cliënt de Wlz-zorg nog niet thuis kan ontvangen.

De voorwaarden voor het declareren van ligdagen verkeerde bed GGZ staat in de Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2023 - BR/REG-23118a.