Regeling Compensatie Omzetderving hulpmiddelenleveranciers Wlz

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor leveranciers van Wlz hulpmiddelen. Zorgkantoren hebben daarom afgesproken ook leveranciers van persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen financieel te ondersteunen.

Lees óf en op welke wijze u in aanmerking kunt komen voor een compensatie van de geleden omzetderving als gevolg van het coronavirus:

Informatie over de compensatieregeling (pdf)