Publicatie tarieven Wlz 2023

De tarieven voor de Wlz in 2023 per sector zijn gepubliceerd.

Tariefpercentage per sector voor bestaande zorgaanbieders als basis

De tarieven zijn gebaseerd op het tariefpercentage per sector voor bestaande zorgaanbieders. De onderbouwing voor deze tariefpercentages leest u in ons zorginkoopbeleid. Het kan zijn dat uw tarieven afwijken, bijvoorbeeld omdat u voor 2023 een lager tariefpercentage heeft afgesproken of u een nieuwe zorgaanbieder bent. Op het tabblad ‘2023 afwijkend tariefpercentage’ vindt u een hulpmiddel waar u uw eigen tariefpercentage kunt invullen. De juiste tarieven worden vervolgens voor u berekend.

Tarieven 2023 Wlz Zilveren Kruis Zorgkantoor (xlsx)

Overzicht individuele tarieven

U ontvangt in januari 2023 ook een overzicht met uw individuele tarieven. Dit overzicht wordt voor u klaargezet in de inkoopapplicatie Mendix.

Wilt u weten hoe de tarieven zijn opgebouwd?

Kijk dan naar de Beleidsregels Prestatiebeschrijvingen en Tarieven 2023 op de website van de NZa.