Publicatie aanvulling op ons inkoopbeleid Wlz 2023

Ons meerjarige inkoopbeleid vormt een goede basis voor de uitdagingen waar we voor staan in de langdurige zorg. Ook in 2023. Vandaag delen we de daarom beperkte aanvulling op ons inkoopbeleid voor 2023 met u. Een aanvulling die recht doet aan enkele actuele ontwikkelingen van het afgelopen jaar (bijvoorbeeld het gesloten bestuurlijk akkoord in de Gehandicaptenzorg), maar tegelijkertijd duidelijkheid en houvast geeft. De inhoudelijke richting, inkoopdoelen en ook de invulling daarvan blijven daarmee gelijk. Daar waar er sprake is van een wijziging, is dat helder aangegeven.