Publicatie aanvulling op nota van inlichtingen inkoopbeleid Wlz

Hierbij publiceren de zorgkantoren een aanvulling op de nota van inlichtingen inkoopbeleid Wlz zoals op 30 juni 2021 is gepubliceerd.

Het betreft 2 aanvullingen

  1. Een aanvulling op de ‘nota van Inlichtingen inkoopbeleid Wlz 2021-2023 met aanvullingen 2022-2023
  2. en een aanvulling op ‘Vraag en antwoord 2022 bij aanvulling inkoopkader Wlz 2021-2023’.

U vindt de documenten op onze website bij de downloads van het Inkoopbeleid 2022 – 2023.

Bekijk de documenten