Publicatie aanvullend inkoopbeleid VG7 2023

In de voorjaarsnota van vrijdag 28 april 2023 heeft het kabinet een bedrag van 40 miljoen voor het jaar 2023 en 40 miljoen voor het jaar 2024 beschikbaar gesteld voor VG7. Het kostprijsonderzoek van de NZa leidt niet eerder dan in 2025 tot herijkte tarieven. VWS heeft dit extra budget ter beschikking gesteld om te voorkomen dat de continuïteit van de zorg aan deze doelgroep als gevolg van financieringsproblemen in gevaar komt.

Voorwaarden aanvullend inkoopbeleid VG7

In het aanvullend inkoopbeleid VG7 2023 leest u de voorwaarden en de manier waarop deze extra toegekende middelen ingezet worden. Deze vindt u op onze website bij de downloads van het Inkoopbeleid 2023.

Vragen kunt u stellen via de Nota van Inlichtingen

Vanaf de datum van publicatie d.d. 7 juli 2023 kunt u tot uiterlijk 21 juli 2023 12:00 uur vragen stellen via het Format Nota van Inlichtingen. Deze vindt u op onze website bij de downloads van het Inkoopbeleid 2024, Nota van Inlichtingen. Vragen kunt u alleen via dit formulier stellen en indienen via zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl. Vragen die op een andere manier of via een ander kanaal worden ingediend, nemen wij helaas niet in behandeling. Na deze datum is er geen gelegenheid meer om vragen te stellen. Uiterlijk 27 juli 2024 publiceren de zorgkantoren de Nota van Inlichtingen en de antwoorden op de gestelde vragen.