Partnerschap De Zorgcirkel en Zilveren Kruis voor toekomstbestendige ouderenzorg

VVT organisatie De Zorgcirkel en Zilveren Kruis (Zorgverzekeraar en Zorgkantoor) tekenden een domein overstijgende strategische samenwerking voor drie jaar. Zij hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke passie voor goede ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland. En vooral om de ouderenzorg opnieuw in te richten en de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden door oplossingen op maat te ontwikkelen. Samen spannen zij zich in voor een duurzaam zorgaanbod, gebaseerd op: zo zelfstandig mogelijk, zo thuis mogelijk, zo digitaal mogelijk.

Het is niet meer als vanzelf dat er straks een plek in een verpleeghuis is

Of dat iemand bij jou thuis komt om zorg en begeleidingstaken voor je te doen. Het beweegt naar steeds meer op maat kijken wat er mét partner, buren, vrijwilligers en WMO uit de omgeving in de thuissetting en via digitale en technologische oplossingen gedaan kan worden. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Er komt focus op zo gezond mogelijk thuis leven in plaats van meteen in zorgoplossingen denken

Door de strategische samenwerking ontstaat ruimte om vernieuwende domein overstijgende zorgconcepten te ontwikkelen en in te voeren. Ervaringen van cliënten en hun naasten en de kwaliteit van zorg worden meegenomen. Maar ook hoe de medewerkers het ervaren. De Zorgcirkel en Zilveren Kruis nemen hier, samen met netwerkpartners uit de regio, initiatief op. Waarbij Zilveren Kruis de financieringsscheiding passeert. En de inhoud van de zorg in deze overeenkomst in het middelpunt staat.

Ruimte voor meer door de domeinen heen met enthousiasmerende werking voor medewerkers

De Zorgcirkel en Zilveren Kruis gaan door op de ingeslagen weg. Om het zorglandschap zo te vernieuwen dat het zorgverleners inspireert om met passie de juiste zorg te leveren waarin warmte en een liefdevolle benadering centraal staan. Nu al neemt De Zorgcirkel regelmatig het initiatief om met anderen in de regio over de domeinen heen te werken. Ook participeren beide in de regiovisie G’oud van Zaanstreek-Waterland. De samenwerking versterkt die visie.