Nota van Inlichtingen inkoopbeleid 2021–2023 met aanpassingen voor 2022-2023

Graag informeren wij u over de Nota van Inlichtingen en over het inschrijven voor de zorginkoop Wlz voor 2022. De Nota van Inlichtingen hoort bij het inkoopbeleid Wlz 2021–2023, met aanpassingen voor 2022-2023 zoals op 28 mei 2021 gepubliceerd op onze website.

30 juni 2021 is de Nota van Inlichtingen gepubliceerd op onze website

In de Nota van Inlichtingen staan de antwoorden op de vragen die gesteld zijn over het inkoopbeleid Wlz 2021 – 2023, met aanpassingen voor 2022-2023. Wij hebben, om het document inzichtelijk en toegankelijk te houden, soortgelijke vragen gecombineerd en één keer beantwoord. U vindt de Nota van Inlichtingen op onze website bij de downloads van het Inkoopbeleid 2022 – 2023.

Er is sprake van aanpassingen in het beleid, onder andere vanwege een gewijzigde raming van de beschikbare contracteerruimte

Een toelichting hierop vindt u in de Nota van Inlichtingen. De Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van het zorginkoopbeleid. Daarom vindt u bij de downloads ook het geactualiseerde inkoopbeleid. In de Nota van Inlichtingen leest u op welke paragrafen de wijzigingen betrekking hebben.

U kunt zich vanaf 1 juli 2021 inschrijven voor de zorginkoop Wlz 2022

Inschrijven kan via het VECOZO Zorginkoopportaal. Technische vragen over het zorginkoopportaal kunt u aan VECOZO stellen of nakijken bij de veelgestelde vragen rondom het zorginkoopportaal.

De deadline van de inschrijving is 30 juli 2021 om 17:00 uur

Schrijf u tijdig in en upload alle gevraagde documenten.