Nut, noodzaak maar bovenal enthousiasme om samen te werken aan duurzame ouderenzorg in Utrecht

Op 24 juni hebben de Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties, het zorgkantoor Utrecht en de IVVU (een vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht) de Krachtig Verbindende Toekomstvisie gedeeld met haar regionale samenwerkingspartners tijdens een online ontbijtsessie. Tijdens de sessie waren ruim 130 aanwezigen, onder meer huisartsen, ziekenhuizen, zorgonderwijsinstellingen, vertegenwoordigers van cliëntorganisaties, burgerinitiatieven, woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Een gezamenlijke visie om goede zorg te kunnen blijven leven in de toekomst

De continuïteit van de ouderenzorg staat onder druk. De ouderenzorgorganisaties in Utrecht en het zorgkantoor hebben daarom met ondersteuning van Weyond en Vilans de handen ineen geslagen om een noodzakelijke, vernieuwende visie te ontwikkelen om samen goede zorg te kunnen blijven leveren in de toekomst.
Samenwerkingspartners van de VVT organisaties herkennen de visie en werken graag samen aan 'een voorbereide samenleving'. Een samenleving waarin ouderen zich voorbereiden op 'het ouder worden', waarbij we meer dan ooit omkijken naar elkaar en waar onze professionals vanuit expertise bijdragen aan prettig ouder worden in de regio.

VVT organisaties hebben een belangrijke rol in de visie

Er zijn in de visie vier rollen voor de VVT uitgewerkt waarin samenwerking met andere domeinen gewenst en zelfs noodzakelijk is:

  1. Beeldvorming en preventie: een realistischer beeld van ouder worden, informatie over wat men van de ouderenzorg kan verwachten, preventief werken aan gezondheid en zelfredzaamheid.
  2. Steunsystemen op wijk en dorpsniveau: samen met partners in het informele en formele netwerk werken aan digitale, sociale en fysieke steunstructuren in de gemeenschap.
  3. Expertise op het gebied van ouderenzorg: centraal en lokaal: het continu ontwikkelen van kennis over intensieve en complexe zorg, zorg organiseren dichtbij de mensen.
  4. Arbeidsmarkt en regionaal werkgeverschap: op nieuwe manieren werken om ook in de toekomst zorg beschikbaar te houden voor diegenen die dat nodig hebben
    Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst is de aanleiding, de algemene visie en het proces van totstandkoming geschetst. Daarna is er in deelsessies per sub regio verkend bij welke thema’s en welke projecten samenwerking verstevigd kan worden. Er zijn levendige discussies gevoerd waarin duidelijk werd dat er veel herkenning is op de thema’s en veel enthousiasme is om expertise vanuit alle domeinen samen te brengen, bijvoorbeeld rondom de benodigde woningcapaciteit. Er zijn per regio concrete vervolgafspraken per project gemaakt.

Vanaf 24 juni is alle nieuws en informatie rondom de realisatie van de Krachtig Verbindende Toekomstvisie te vinden op www.ToekomstbestendigeOuderenzorgUtrecht.nlHier vindt u een overzicht van alle lopende projecten in de diverse subregio’s: Stad, Eemland, West en Zuidoost, met een directe ingang naar projectleiders zodat professionals kunnen participeren. Ook geeft het inzicht in een fundament van feiten en inzichten op subregio-niveau. Dit geeft een beeld van de ontwikkeling van de ouderenpopulatie, hun levensstijl, behoeften, de maatschappelijke thema’s die spelen in de regio, de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de zorgvraag.

Heeft u vragen?

Daarvoor kunt u terecht bij de IVVU, per mail: info@ivvu.nl, per telefoon: 030 - 60 55 544.