Nieuwe weeklijst met zorgtoewijzingen waar wij een MEZ op plaatsen

Elke week versturen wij lijsten via het beveiligde notitieverkeer met informatie over uw cliënten. Dit zijn cliënten waarbij we u ergens op willen attenderen of waarbij actie van u nodig is. Vanaf 24 oktober 2022 is hier de lijst Toekomstige automez aan toegevoegd.

Voorkom onterechte afmelding cliënten voor eigen bijdrage Wlz bij CAK

Op de nieuwe lijst staan zorgtoewijzingen waarvan de einddatum is verstreken en waar wij een MEZ op gaan plaatsen. De MEZ kan ervoor zorgen dat de cliënt stopt met het betalen van de eigen bijdrage voor de Wlz. Wanneer u nog steeds zorg levert, is het stopzetten van de eigen bijdrage onjuist. Dit willen we voorkomen.

Wilt u deze nieuwe lijst wekelijks controleren?

En wilt u tijdig een (verlenging van de) toewijzing aanvragen? Zorg dat u altijd een geldige toewijzing en MAZ heeft wanneer u zorg levert. Vraag op tijd een (verlenging van de) toewijzing aan. Vraag de coördinator zorg thuis of dossierhouder dit te doen wanneer u dit niet zelf bent.

Wij plaatsen in de volgende situatie automatisch een MEZ

  • De zorgtoewijzing heeft een MAZ en
  • de einddatum van de zorgtoewijzing is meer dan 21 dagen geleden en
  • en er is geen andere geldige of aansluitende toewijzing met een MAZ.

Houdt u rekening met het volgende?

  • Heeft u al een aansluitende vervolgtoewijzing gekregen? Bijvoorbeeld met een ander percentage? Stuur dan een MAZ op deze toewijzing. Op die manier wordt de MEZ niet geplaatst.
  • Heeft u een MUT einde zorg ingetrokken? Dan staat de MUT-datum mogelijk nog steeds als einddatum op de zorgtoewijzing. Levert u nog wel zorg? Vraag met een AAT om verlenging van de zorgtoewijzing. Had u de toewijzing over willen plaatsen? Dan stuurt u een AAT met daarin de toewijzing voor de nieuwe zorgaanbieder.

U ontvangt de lijst niet altijd

U ontvangt de lijst alleen als u één of meerdere zorgtoewijzingen heeft die aan de criteria voldoen. Ontvangt u een lijst niet? Dan heeft u die week geen zorgtoewijzingen waar wij een MEZ op zullen plaatsen.