Nieuw voorschrift en vertaaltabel gepubliceerd 2023

De ingangsdatum van dit voorschrift is 1 januari 2023. Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2023 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren.

Voorschrift zorgtoewijzing en vertaaltabel 2023

Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). In het voorwoord van het Voorschrift (pagina 7) vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 2023.

Naar het nieuwe voorschrift zorgtoewijzing met wijzigingen versie december 2022 (pdf)

Naar de nieuwe vertaaltabel 2023 (xlsx)