Naderend tekort aan verpleegzorg vraagt om gezamenlijke actie: Rotterdamse coalitie vraagt in een brief aan informateur aandacht voor de problematiek

Er zijn in de nabije toekomst alleen al honderden verpleegzorg plaatsen tekort in Rotterdam. Regionale zorgaanbieders, de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporaties en Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben daarom over dit vraagstuk aan formateur Mariƫtte Hamer een brandbrief gestuurd. Alle betrokken partijen zullen gezamenlijk een rol hebben in de oplossing. Echter, het is cruciaal dat de overheid stevige randvoorwaarden organiseert waardoor financiering tot stand kan komen. Actie is nu nodig om een rampscenario te voorkomen waarin mensen met bijvoorbeeld zware dementie onverantwoord lang thuis moeten blijven wonen.

In opdracht van de betrokken partijen heeft het (onderzoeks)bureau BDO in kaart gebracht dat er alleen al voor de regio Rotterdam in de komende tien tot vijftien jaar zeker vijftienhonderd extra verpleegzorg plaatsen nodig zijn om de toekomstige vergrijzing op te vangen. Daarbij is al rekening gehouden met de toenemende mogelijkheden om ouderen langer thuis te laten wonen. Dit vraagt een investering van een miljard euro voor alleen deze regio voor zowel nieuwbouw als renovatie. Ook andere (grootstedelijke) regio’s staan voor deze problemen. Wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen): “Als de noodzakelijke investeringen niet op tijd worden gedaan, dan komt de verpleegzorg voor onze Rotterdamse ouderen veel te veel onder druk. Hierdoor vereenzamen ouderen die alleen thuis zitten terwijl ze continue zorg nodig hebben. Dat moeten we met elkaar voorkomen. De rol van de Rijksoverheid en de betrokken partijen (die ook hun verantwoordelijkheid pakken) is hierin is cruciaal.” Jeroen van Breda Vriesman is als onafhankelijk kwartiermaker gevraagd om de oorzaken, gevolgen en oplossingsrichting te onderzoeken met alle betrokken partijen waarbij ook de ministeries van VWS en BZK aansloten.

Gebrek aan mogelijkheden tot financiering

De Rotterdamse ouderenzorgaanbieders binnen het samenwerkingsverband Conforte, de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie en het zorgkantoor Zilveren Kruis willen dit probleem samen aanpakken, maar hebben onvoldoende middelen en mogelijkheden en worden beperkt door regels uit Den Haag. “Geen van de partijen is in staat om deze opgave te financieren, zelfs niet als we samenwerken. Daarom is een gezamenlijke oplossing nodig. Zo’n oplossing kan alleen tot stand kan komen als het Rijk haar rol pakt”, stelt ook Hendrik Jan van den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep en portefeuillehouder Vastgoed bij Conforte.

In de brandbrief zetten de genoemde partijen vraagtekens bij de huidige financiering van de langdurige ouderenzorg. Er zijn middelen voor de zorg, maar er is onvoldoende financieringsruimte en garanties voor de nieuw te bouwen plekken voor ouderen met een zware zorgvraag. Ook zijn er momenteel veel belemmeringen die ervoor zorgen dat financiers niet durven te investeren in nieuwe woonzorgprojecten. Daarnaast kunnen bestaande woningbouwcoöperaties momenteel het zorgvastgoed niet tijdig renoveren en verduurzamen. “De bijzondere functie en positie van vastgoed voor ouderen met een zorgcomponent wordt momenteel niet onderkend. Wij worden behandeld als alle woningcorporaties en kunnen als gevolg nauwelijks investeren in ons bestaande vastgoed, laat staan dat er middelen zijn voor de broodnodige nieuwbouw”, zegt Hassan Najja, bestuurder bij Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. De partijen vragen het nieuwe kabinet deze belemmeringen weg te nemen en een rol te pakken in de totstandkoming van financiering door garanties. De betrokken partijen kunnen dan vervolgens hun rol pakken.

“De tijd dringt”, stelt Van den Berg. “Nieuwbouw in de grote stad vraagt tijd. Als er deze kabinetsperiode niets wordt gedaan om dit naderende probleem op te lossen, dan kunnen we de toekomstige vraag niet meer beantwoorden. We spreken over de meest kwetsbare doelgroep in onze samenleving. Als zorgaanbieders, zorgkantoor, corporaties en gemeente willen we er juist voor mensen zijn die onze zorg nodig hebben. Welke samenstelling het nieuwe kabinet ook krijgt deze vraagstukken dienen nu opgelost te worden.”

Lees de brandbrief ‘Toegankelijkheid van toekomstig woonaanbod voor ouderenzorg onder druk’