Nacalculatie en verantwoording 2022

Na afloop van het kalenderjaar worden de aanvaardbare kosten per zorgaanbieder definitief vastgesteld. Dit doen we via de nacalculatie.

Bekijk het document

In de nacalculatie en verantwoording 2022 leest u meer over de tijdslijnen, uitgangspunten en de indieningsprocedure voor de nacalculatie.

Nacalculatie en verantwoording 2022 (pdf)