Mensen met GGZ klachten zo thuis mogelijk laten wonen

Dat is de ambitie van het Zilveren Kruis Zorgkantoor. Om dit te bevorderen organiseerde het zorgkantoor een praktische voorlichting over het Modulaire Pakket Thuis. Ruim 150 deelnemers werkzaam bij GGZ aanbieders namen in vier digitale ontmoetingen deel aan deze interactieve bijeenkomsten.

Praktische uitleg tijdens bijeenkomsten

Sinds 2021 kunnen mensen met een levenslange ondersteuningsbehoefte door psychische problemen terecht in de WLZ. De meeste mensen kregen hier al ondersteuning voor bij zorgaanbieders die door gemeenten werden gecontracteerd en gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daar werkt de levering van zorg aan huis weer anders dan bij het Zorgkantoor. Om zorgaanbieders informatie te geven organiseerde het zorgkantoor daarom afgelopen weken vier bijeenkomsten waarin een praktische uitleg werd gegeven.

Edwin Koolhaas, adviseur zorgontwikkeling en kwaliteit bij Kwintes volgde één van de voorlichtingen: Het was erg verhelderend. Voor ons zijn de leveringsvormen in de WLZ helemaal nieuw dus we hebben veel vragen. Het was fijn om zorginkoop en backoffice gecombineerd daarover te spreken in een klein online groepje. We zouden in de toekomst nog graag meer uitwisselen met andere aanbieders van beschermd wonen. Hoe organiseer je nabijheid, op hoeveel afstand is dat dan, waar verblijven je medewerkers? Dat soort vragen. We zijn blij dat het zorgkantoor hier een voortrekkersrol in neemt, dat is echt waardevol.

Bij de voorlichtingen was er ruimte om praktijkvoorbeelden en knelpunten in te brengen. Daan Russchen, zorginkoper GGZ bij het zorgkantoor: “Je ziet dat de manier waarop wij in de WLZ bepaalde zaken regelen lang niet altijd goed aansluiten bij de praktijk van de GGZ. Het zorgverloop bij mensen in de GGZ ziet er vaak toch wat grilliger uit, daar willen we de komende jaren beter op aan sluiten. Zorgaanbieders geven daar waardevolle feedback op waar we echt wat mee kunnen.”

Over MPT

Het Modulair Pakket Thuis (MPT) is een pakket aan zorg thuis dat klanten en u als zorgaanbieder(s) samen opstellen. Dit pakket bestaat uit verschillende onderdelen. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld een combinatie maken van verpleging, verzorging, begeleiding thuis en dagbesteding. Een MPT krijgen klanten als zij niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig hebben of de zorg niet helemaal via een persoonsgebonden budget willen regelen.