Lever het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2022 op tijd in

Wij gaan net als voorgaande jaren met u in gesprek over kwaliteit. Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is als wettelijke eis opgenomen dat verpleeghuisorganisaties jaarlijks een geactualiseerd kwaliteitsplan opstellen. Het is daarom belangrijk dat u het plan op tijd inlevert.

Lever het kwaliteitsplan uiterlijk 31 december in

U stuurt het kwaliteitsplan naar ZorginkoopWlz@zilverenkruis.nl.

Waar het plan aan moet voldoen leest u in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In het kwaliteitsplan geven verpleeghuisorganisaties een omschrijving en toelichting van beleid en maatregelen op de onderdelen die in de acht hoofdstukken van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn beschreven.