Laatste informatie over de nieuwe meerzorgsystematiek

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deelt de laatste informatie over de nieuwe systematiek meerzorg. De nieuwe systematiek draagt bij aan verbetering of handhaving van kwaliteit van leven. In de nieuwe systematiek wordt er uitgegaan van de zorgvraag van de client en wat er nodig is om hier een passend antwoord op te geven.

ZN deelt eerst het inhoudelijke deel van de systematiek

Dit bestaat uit het beleidsdocument ‘Samenwerken aan passende meerzorg’ en de vragenlijsten voor de individuele aanvragen en groepsaanvragen. Informatie over publicatie van de rekentool en tijdslijnen rondom ingangsdatum van de nieuwe systematiek volgen zo snel mogelijk.