Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gepubliceerd

Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

In het inkoopbeleid vindt u de doelen en uitgangspunten

Ook zijn hierin de voorwaarden en procedure beschreven waaraan een aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning moet voldoen om zich in te kunnen schrijven bij het zorgkantoor. Dit landelijke inkoopbeleid is opgesteld door alle zorgkantoren. U kunt de publicaties terugvinden bij de downloads.

Bekijk het inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025

Passende advisering en ondersteuning

Met de visie en het landelijk inkoopbeleid stimuleren zorgkantoren dat de Wlz-cliënten goed geïnformeerd zijn, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor passende Wlz zorg. Verder zorgt het beleid ervoor dat de (onafhankelijke) cliëntondersteuning beschikbaar is voor alle Wlz-cliënten die daarvan gebruik willen maken en dat hierin keuzevrijheid is. Wlz-cliënten kunnen vertrouwen op goede kwaliteit van de ondersteuning. Om dit te realiseren is in het inkoopbeleid aandacht besteed aan doelmatigheid. Zo krijgen zoveel mogelijk cliënten ondersteuning binnen de beschikbare middelen.

In het beleid is aandacht voor het vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid, het inzetten van het eigen netwerk en de beweging naar langer thuis wonen, digitalisering en innovatie. Dit alles om de cliënt zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen.

De inkoopronde 2024

Tot 17 juni 2023 12.00 uur kunt u vragen stellen over ons inkoopbeleid via zorginkoopwlz.oco@zilverenkruis.nl. In de Nota van inlichtingen komen de antwoorden op vragen. Deze publiceren we 30 juni 2023.

U kunt zich inschrijven tot en met 1 augustus 2023, 17.00 uur

In hoofdstuk 6 van het inkoopbeleid OCO 2024-2025 staat hoe u dat doet. In het inkoopbeleid OCO 2023-2024 en de overeenkomst 2024 staat welke informatie Zilveren Kruis Zorgkantoor van u nodig heeft als onderbouwing van uw inschrijving.

Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 15 september 2023 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak er gemaakt kan worden voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2024. 

Dit is het contracteerproces

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Fase Wie Datum
Publicatie addendum op landelijk inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning en start inschrijving Zorgkantoor 1 juni 2023
Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen OCO organisatie Tot uiterlijk 17 juni 2023 12:00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen Zorgkantoor 30 juni 2023
Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning OCO organisatie Uiterlijk 1 augustus 2023 17.00 uur
Beoordeling door zorgkantoren Zorgkantoor Vanaf 2 augustus 2023
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen Zorgkantoor 15 september 2023
Mogelijkheid tot bezwaar OCO organisatie 29 september 2023
Uiterste moment van reactie op bezwaar Zorgkantoor 15 oktober 2023
Sluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Zorgkantoor oktober 2023
Ingangsdatum overeenkomst OCO organisatie 1 januari 2024