Beschikbare middelen voor regionale ontwikkeling

De contracteerruimte voor 2022 is bekend. We informeren u over in de financiële middelen die per sector beschikbaar zijn voor regionale ontwikkeling.

Samenwerking in de regio is belangrijk om het zorglandschap toekomstbestendig te maken

In het inkoopbeleid van Zilveren Kruis zorgkantoor is regionale ontwikkeling een belangrijk thema. Samenwerking tussen partijen in de regio is van groot belang om het zorglandschap toekomstbestendig te maken. Zilveren Kruis biedt daarom in het beleid ruimte voor regionale ontwikkeling. Zorgaanbieders krijgen, wanneer nodig, een financiële bijdrage voor de activiteiten die nodig zijn om de gezamenlijk afgesproken resultaten te realiseren. Financiële middelen zijn een middel om de afgesproken resultaten te bereiken. Er zijn ook mooie voorbeelden van goede regionale samenwerking zonder extra middelen.

We geven u inzicht in de beschikbare middelen voor regionale ontwikkeling per sector

In het inkoopbeleid leest u dat 0,2% van de contracteerruimte gereserveerd is voor regionale ontwikkeling. Voor V&V geldt daarnaast dat een beperkt deel van de kwaliteitsopslag gereserveerd is voor regionale ontwikkeling. Op het moment van publicatie van het inkoopbeleid was de hoogte van de contracteerruimte voor 2022 nog niet bekend. De NZa heeft de beleidsregel Budgettair kader Wlz 2022 gepubliceerd en we informeren u over de definitieve bedragen die beschikbaar zijn voor regionale ontwikkeling.

VV – Budget voor Regionale Ontwikkeling

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Regio Regionale ontwikkeling Kwaliteitsbudget Totaal
Amsterdam € 820.874 € 1.482.687 € 2.303.561
Apeldoorn/Zutphen € 623.205 € 1.209.280 € 1.832.485
Drenthe € 920.350 € 1.682.214 € 2.602.564
Flevoland € 245.158 € 471.065 € 716.223
Friesland € 1.119.762 € 2.101.012 € 3.220.775
Kennemerland € 720.743 € 1.383.201 € 2.103.943
Rotterdam € 1.059.149 € 2.019.439 € 3.078.588
't Gooi/Almere € 654.259 € 1.266.755 € 1.921.013
Utrecht € 1.736.184 € 3.383.011 € 5.119.195
Zaanstreek-Waterland € 422.092 € 843.345 € 1.265.437
Zwolle € 878.560 € 1.652.609 € 2.531.169
Totaal € 9.200.337 € 17.494.617 € 26.694.953

GZ – Budget voor Regionale Ontwikkeling

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Regio Bedrag
Amsterdam € 419.928
Apeldoorn/Zutphen € 560.226
Drenthe € 665.725
Flevoland € 204.720
Friesland € 713.198
Kennemerland € 368.865
Rotterdam € 411.924
' t Gooi/Almere € 248.358
Utrecht € 1.283.865
Zaanstreek-Waterland € 271.135
Zwolle € 848.911
Totaal € 5.996.855

GGZ – Budget voor Regionale Ontwikkeling

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Bedrag
Totaal € 887.709