Aanpassing Inkoopbeleid GGZ Wlz 2024-2026

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft het inkoopbeleid en de Nota van Inlichtingen voor de GGZ Wlz aangepast. In de vorige versie van het inkoopbeleid (paragraaf 5.11) stond aangegeven dat ge├»ntegreerde zorgaanbieders vanaf 2024 twee jaar de tijd hebben om cli├źnten die nu nog behandeling ontvangen via een modulair bekostigingsmodel, te voorzien van zorg inclusief behandeling vanuit de Wlz.

Keuze voor modulair bekostigingsmodel

In onze aanpassing geven wij aan dat alle zorgaanbieders de mogelijkheid behouden om te kiezen voor een modulair bekostingsmodel. Het aangepaste inkoopbeleid GGZ en Nota van Inlichtingen vindt u bij de downloads van het inkoopbeleid 2024-2026.

Naar de downloads van het inkoopbeleid 2024-2026