Aandachtspunten wachtlijstbeheer

In het Voorschrift Zorgtoewijzing staat veel informatie over de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders en het zorgkantoor rondom wachtlijstbeheer. Graag willen we enkele onderwerpen onder de aandacht brengen.
  • Voor een cliënt die oorspronkelijk de status Urgent Plaatsen of Actief plaatsen had en een overbruggingsplek accepteert, levert u de status Actief plaatsen met classificatie Voorkeuraanbieder leidend aan. Deze cliënt mag niet vanwege de overbruggingszorg de status Wacht op voorkeur krijgen. Als dossierhouder moet u deze cliënt voorrang geven op gelijke cliënten met de status Actief plaatsen.
  • Als dossierhouder bent u verantwoordelijk voor het actueel houden van de status en classificatie in iWlz zodat de (landelijke) wachtlijstinformatie klopt. Denkt u eraan dat het aanleveren van een nieuwe status en classificatie altijd in overleg moet gebeuren met de cliënt én de Coördinator Zorg Thuis. Een Coördinator Zorg Thuis krijgt namelijk geen automatisch bericht bij een gewijzigde wachtstatus.
  • Het is niet toegestaan om een wachtstatus aan te passen vanwege het niet halen van de streefnorm voor opname. De beschrijving en toegangskaders voor een status/classificatie zijn leidend bij het kiezen van de juiste status. Het zorgkantoor is er van op de hoogte dat opname binnen de streefnorm niet altijd haalbaar is.
  • We merken dat er soms verwarring is over wanneer de wachtstatus van een cliënt aangepast mag worden van Wacht op voorkeur naar Wacht uit voorzorg. De status Wacht op voorkeur is bedoeld voor cliënten die verwachten dat ze binnen 12 maanden opgenomen moeten worden. De zorg thuis kan verantwoord worden geregeld binnen de (extra) budgetmogelijkheden. De cliënt wil graag opgenomen worden bij de voorkeursaanbieder, maar als er geen zicht is op opname binnen 12 maanden kunt u alternatieven bespreken met de cliënt. Een cliënt met status Wacht op Voorkeur mag een overbruggingsplek bij een andere instelling dus weigeren. Dat is bijvoorbeeld denkbaar wanneer het aanbod veel eerder komt dan verwacht of niet aan alle wensen voldoet. Een cliënt mag echter niet onbeperkt een aanbod bij u als voorkeursaanbieder weigeren. Wanneer u het idee heeft dat de cliënt niet bereid is binnen de streefnorm te verhuizen naar de voorkeurslocatie, kunt u met de cliënt bespreken dat de status Wacht uit voorzorg passender is.
  • We zien dat er veel wachtstatussen op een toewijzing MPT worden aangeleverd. Bij bijvoorbeeld de classificaties PTZ en Logeren is dit een logische combinatie. Maar het lijkt erop dat ook veel wachtstatussen op een MPT toewijzing onjuist of onterecht zijn. Wilt u er goed op letten dat de leveringsvorm en de wachtstatus van de zorgtoewijzing juist zijn?
  • In het Voorschrift staan bij elke combinatie van wachtstatus en classificatie uitvoerig de rol van het Zorgkantoor en de zorgaanbieders beschreven. Het zorgkantoor moet conform het Voorschrift bij sommige combinaties contact met zorgaanbieders opnemen. Wilt u zich voorbereiden op deze contactmomenten? U ziet in het Voorschrift wanneer u ongeveer ons telefoontje kunt verwachten. We willen op die momenten graag met u bespreken wat de situatie van de cliënt is, hoe het contact met de cliënt en/of naasten verloopt en wat de wachttijd in relatie tot de streefnorm is. Voorziet u eerder problemen? Neemt u dan gerust contact met ons op.