Wat spiegelinformatie u kan bieden

We delen sinds dit jaar een nieuw soort kennis met onze zorgaanbieders: spiegelinformatie. Wat het is en wat u er precies mee kunt? We vertellen het u graag.

Wat is spiegelinformatie?

In spiegelinformatie zetten we bepaalde gegevens van een zorgaanbieder naast de gegevens van andere aanbieders in dezelfde sector en regio. Denk aan het aantal klanten, verdeling naar type zorg, zorgzwaarte, maar ook financiële ratio's zoals liquiditeit en solvabiliteit. We halen deze informatie zowel uit interne bronnen (zoals onze declaratiesystemen) als externe bronnen (zoals de jaarrekeningen van zorgaanbieders).Zo kunt u zich aan de hand van spiegelinformatie spiegelen aan aanbieders in uw regio en aan vergelijkbare zorgaanbieders in alle regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ook kan het u meer inzicht bieden in de mate waarin u voldoet aan de aanlevereisen van het zorgkantoor.

Nienke van Wensveen, data analist bij het Zilveren Kruis Zorgkantoor, was de voortrekker van deze nieuwe vorm van kennisdeling. 'Als Zorgkantoor hebben we een heleboel data en weten we enorm veel van de Wet langdurige zorg. Omdat we hiermee echt toegevoegde waarde kunnen bieden aan zorgaanbieders, zijn we begin dit jaar gestart met de ontwikkeling van spiegelinformatie.' Maar welke informatie vinden zorgaanbieders nou interessant? Om die vraag te beantwoorden, organiseerde van Wensveen een aantal klankbordgroepen met zorgaanbieders. Met alle verzamelde inzichten als basis creëerde ze dit voorjaar een eerste versie van de spiegelinformatie. Deze versie is vervolgens stapsgewijs uitgewerkt tot het complete product dat het nu is. Met aparte varianten voor zowel de gehandicapten- als verpleeghuiszorg.

Tabel met ontwikkeling van het aantal klanten in 2015-2018

Hoe wordt erop gereageerd?

Zorginkoper Huig van Duijvenvoorde gebruikt de spiegelinformatie al veel in de dagelijkse praktijk. Zo stuurt hij de spiegelinformatie altijd toe voor het beleidsoverleg van zorgaanbieders. De reacties zijn positief. 'Zorgaanbieders vinden het heel interessant en zinnig om zich te vergelijken met anderen. En iedereen haalt er iets anders uit. Binnen de organisatie van zorgaanbieders wordt de informatie voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo kijkt een bestuurder meer naar de hoofdlijnen en een controller meer naar de financiële informatie. Sommige informatie wordt gebruikt als stuurinformatie voor de eigen Raad van Bestuur.'

Een van de zorgaanbieders naar wie Huig van Duijvenvoorde de spiegelinformatie stuurt, is zorginstelling Evean. Hun controller Ronald Abt ziet zeker de toegevoegde waarde van deze nieuwe kennisdeling: 'We willen graag weten hoe Evean zich ontwikkelt ten opzichte van andere aanbieders. Die kennis hadden we nog niet in deze mate. Ik verbaas me erover dat het Zorgkantoor soms meer over ons weet dan wij zelf weten. De thema’s cliëntenpopulatie en wachtlijsten zijn belangrijk voor ons. Het geeft ons veel inzicht om deze thema’s door de jaren heen te bekijken.'

Een thema dat voor iedereen belangrijk is, is het thema kwaliteit. Nienke van Wensveen: 'Een onderdeel dat wordt besproken in het hoofdstuk Kwaliteit binnen de spiegelinformatie is personeel. Hierin maken wij zaken inzichtelijk zoals de personeelskosten ten opzichte van de totale kosten, de verhouding tussen zzp’ers en vaste krachten, en het ziekteverzuim. Kwaliteit is echter zeer lastig te meten en te interpreteren aan de hand van data. Het is niet zwart-wit en daarom trekken wij geen conclusies op basis van deze data. Wel biedt het aanknopingspunten voor het gesprek tussen de aanbieder en inkoper, waarbij in samenspraak de juiste duiding aan deze gegevens wordt gegeven.'

Hoe ziet de toekomst eruit?

Spiegelinformatie is nooit af en blijft dus in ontwikkeling. Nienke van Wensveen: 'Het is belangrijk om elk jaar goed te kijken of de thema’s binnen de spiegelinformatie nog aansluiten op de huidige situatie. Er zullen thema’s verdwijnen en nieuwe voor in de plaats komen. We willen relevant blijven en zijn daar kritisch op.' Huig van Duijvenvoorde ziet ook verbeterpunten in de vorm: 'Op de lange termijn hoop ik op interactieve spiegelinformatie. Waar we nu lijsten uitdraaien en deze delen met de aanbieder, zou het mooi zijn als zorgaanbieders in de toekomst op elk moment zelf kunnen inloggen en hun eigen spiegelinformatie kunnen genereren.'

Meer weten over spiegelinformatie?

We praten graag met u verder. U kunt voor vragen altijd terecht bij uw zorginkoper.