Melding Aanvang Zorg: een zorg minder voor u en uw klanten

Waarom is het zo belangrijk om binnen 10 werkdagen na het in zorg nemen van een klant een Melding Aanvang Zorg (MAZ) ingediend te hebben? Dit voorkomt een hoop financiële problemen voor klanten.

Als een MAZ niet op tijd wordt gedaan, moeten klanten namelijk met terugwerkende kracht een eigen bijdrage betalen. Dit bedrag kan fors oplopen. Dat willen we het komende jaar zo veel mogelijk voorkomen. Om dat te realiseren is het team Zicht op Zorg hulp gaan bieden aan zorgaanbieders die nog niet tijdig een MAZ indienden. Bovendien geldt vanaf 7 maart 2019: als een zorgaanbieder geen MAZ heeft gedaan, dan worden declaraties van de betreffende klant niet meer uitbetaald.

De eigen bijdrage kan fors oplopen zonder een Melding Aanvang Zorg

Martijn Dorgelo, Specialist Langdurige Zorg bij Zilveren Kruis Zorgkantoor: 'Zodra een klant in zorg wordt genomen, registreert een zorgaanbieder een MAZ in i-Wlz (AZR). De melding wordt doorgezet naar het CAK die de klant vervolgens benaderen voor een eigen bijdrage. Als de MAZ niet op tijd wordt ingevoerd, moeten klanten met terugwerkende kracht een eigen bijdrage betalen. We hebben een aantal klanten gehad bij wie dit bedrag torenhoog opgelopen is, tot soms wel 10.000 euro. En zo’n bedrag hebben veel mensen niet zomaar voorhanden. We willen niet meer dat klanten voor zo’n onaangename verrassing komen te staan.'

'Als de Melding Aanvang Zorg niet op tijd wordt ingevoerd, moeten klanten met terugwerkende kracht een eigen bijdrage betalen. Dit bedrag kan fors oplopen.'

Konrad Ongersma, Teamleider Overige Zorg & Helpdesk: 'De oude situatie kon voor een klant financieel heel nadelig zijn. Er gaat namelijk vaak een langere tijd overheen voordat het CAK een claim oplegt aan de klant. Een periode van 3 a 4 maanden is daarbij geen uitzondering. Met de extra controle actie hebben we samen met zorgaanbieders het proces verbeterd voor het tijdig aanleveren van de MAZ.'

Een MAZ zorgt er voor dat de klant niet meer op de wachtlijst staat

De wachtlijst is een belangrijke bron om klanten naar de juiste zorg te bemiddelen en geeft richting voor het benodigde zorgaanbod in een regio. Het is dus belangrijk dat deze actueel is. Martijn Dorgelo: 'Zonder MAZ blijft een klant op de wachtlijst staan. Het nabellen van de wachtlijst kost veel tijd. Het is zonde als we veel klanten aan de lijn krijgen die al van zorg voorzien zijn. Die tijd steken wij natuurlijk liever in klanten die nog niet geholpen zijn.'

Melding Aanvang Zorg: een zorg minder voor uw klant, maar ook voor u

Het is zowel voor u als voor uw klant belangrijk dat u de MAZ tijdig en goed indient. Heeft u vragen of wilt u hulp? Neem dan contact met op met de Helpdesk iWlz. Zij helpen u graag als u hulp nodig heeft bij het indienen van een MAZ.