Individuele begeleiding tijdens dagbesteding niet los declareren

Wij leggen u graag uit waarom u individuele begeleiding niet tijdens dagbesteding mag declareren.

Begeleiding kan individueel geboden worden of in groepsverband (dagbesteding)

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een cliënt wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Bij het aanbrengen en behouden van structuur. En regie over het persoonlijk leven. Het kan ook begeleiding zijn bij recreatieve en sociaal-culturele activiteiten of toezicht omvatten.

Declareren individuele begeleiding tijdens dagbesteding niet toegestaan

Uit sommige cliëntcasussen blijkt dat er individuele begeleiding nodig is tijdens dagbesteding. Bijvoorbeeld omdat een cliënt binnen de groep (tijdelijk) extra individuele aandacht nodig heeft. Maar, dagbesteding is een integraal pakket. Dit betekent dat het alle persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling én individuele begeleiding omvat, die tijdens dagbesteding moet worden gegeven. Alle zorg die een cliënt tijdens een dagdeel dagbesteding krijgt, wordt dus met 1 prestatie dagbesteding gedeclareerd.

Hoe u omgaat met kosten van individuele begeleiding tijdens dagbesteding

Mogelijk dekt de prestatie voor dagbesteding, de inzet van de van individuele begeleiding niet. Wanneer dat het geval is bij uw cliënt, gelden de volgende uitgangspunten:

  • Dagbesteding wordt geleverd en gedeclareerd voor meerdere cliënten. Als 1 van deze cliënten individuele begeleiding nodig heeft tijdens deze dagbesteding, moeten deze kosten uitgemiddeld worden over alle cliënten. De ene cliënt is als het ware ‘duurder’ dan de prestatie, maar de andere ‘goedkoper’.
  • Indien van toepassing kan ook een zwaardere dagbesteding prestatie gedeclareerd worden voor de cliënt die (tijdelijk) individuele begeleiding nodig heeft. De zwaarte van de te declareren prestatie, wordt bepaald door de combinatie van de groepsgrote, de zorgzwaarte van de cliënt en de aard van de aangeboden dagbestedingsactiviteiten.