""

Naar Nederland

Komt u tijdelijk naar Nederland? Misschien heeft u tijdens uw verblijf in Nederland zorg nodig. Wij vertellen u graag hoe we die zorg voor u regelen.

Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

Woont u in een EU-land? En u krijgt vanuit Nederland een pensioen of uitkering? Dan heeft u recht op zorg in Nederland. Het CAK moet u wel als verdragsgerechtigde registreren.

Gezinsleden van grensarbeiders

Bent u een gezinslid van een grensarbeider? En staat u als verdragsgerechtigde bij het CAK ingeschreven? Dan kunt u in zorg in Nederland krijgen.

Studenten

Komt u in Nederland studeren? Dan hangt het af van het land waar u verzekerd bent of we zorg vergoeden.

Toeristen

Komt u tijdelijk naar Nederland? Het hangt dan af van waar u woont of we zorg vergoeden. Ook hangt het van uw thuisland af welk internationaal verzekeringsbewijs u nodig hebt.