Gezinsleden van grensarbeiders

Bent u een gezinslid van een grensarbeider? En staat u als verdragsgerechtigde bij het CAK ingeschreven? Dan kunt u zorg krijgen in Nederland. U heeft daarvoor een European Health Insurance Card (EHIC) van het CAK nodig. Zo kunnen zij toch medische zorg in Nederland krijgen.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt zorg die het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed. In onze brochure medische zorg in het buitenland (pdf) leest u meer over de zorg waar u recht op heeft.

Bekijk de meest voorkomende vormen van zorg

Hoe gaat de betaling?

  • Meestal betalen wij de rekening direct aan uw zorgverlener
    U hoeft dan zelf niets te doen.
  • Soms moet u zelf eerst de rekening betalen
    Bijvoorbeeld als wij uw behandeling maar voor een deel vergoeden.
  • Declareer uw rekening eenvoudig online
    Gebruik hiervoor dit declaratieformulier. U ontvangt een e-mail zodra wij uw rekening ontvangen. En u ontvangt verdere correspondentie per post. Declareren kan tot 3 jaar na de behandeldatum of levering van zorg.

Stuurt u de rekening liever per post? Download dan dit declaratieformulier (pdf). Stuur deze samen met de rekening naar ons toe. Vergeet niet om een kopie van uw internationale verzekeringsbewijs mee te sturen. Ons adres is:

Zilveren Kruis
Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR  APELDOORN


Ook interessant

Specialistische zorg in Nederland