Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

Woont u in een EU-land? En krijgt u pensioen of uitkering uit Nederland? Dan krijgt u zorg in Nederland als het CAK u als verdragsgerechtigde registreert.
U heeft een European Health Insurance Card (EHIC) van het CAK nodig.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt zorg die het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt. In de folder medische zorg in Nederland (pdf) leest u meer over de zorg waar u recht op heeft.

Bekijk de meest voorkomende vormen van zorg

Hoe gaat de betaling?

  • Meestal betalen wij de rekening direct aan uw zorgverlener
    U hoeft dan zelf niets te doen.
  • Soms moet u zelf eerst de rekening betalen
    Bijvoorbeeld als wij uw behandeling maar voor een deel vergoeden.
  • Declareer uw rekening eenvoudig online
    Gebruik hiervoor dit declaratieformulier. U ontvangt een e-mail zodra wij uw rekening ontvangen. En u ontvangt verdere correspondentie per post. Declareren kan tot 3 jaar na de behandeldatum of levering van zorg.

Stuurt u de rekening liever per post? Download dan dit declaratieformulier (pdf). Stuur deze samen met de rekening naar ons toe. Vergeet niet om een kopie van uw internationale verzekeringsbewijs mee te sturen. Ons adres is:

Zilveren Kruis
Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR  APELDOORN