Verzekeringsbewijs A 111 aanvragen

Nederland heeft afspraken met Australië en dus heeft u recht op spoedeisende zorg die het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt. U heeft het verzekeringsbewijs A 111 nodig.