Planbare medische zorg

Wellicht komt u speciaal naar Nederland voor het inroepen van medische zorg.  Of deze zorg voor een vergoeding via ons in aanmerking komt is afhankelijk van het land waaruit u afkomstig bent en welk internationaal verzekeringsbewijs u hebt.

EU-, EER-landen en Zwitserland

Er zijn situaties denkbaar dat u bepaalde zorg liever in Nederland inroept dan in uw woonland. U hebt in dit geval het formulier  S2 (was: E 112) nodig. Met dit formulier verleent uw zorgverzekeraar toestemming voor geplande medische zorg. Wij adviseren u hierover ruim vóór uw vertrek naar Nederland contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Belangrijk om te weten is dat bij het formulier S2 (was: E112) geldt dat de zorg moet zijn gedekt door het basispakket van de Nederlandse zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bekijk de meest voorkomende vormen van zorg.

Medische zorg in verband met een (arbeids) ongeval of beroepsziekte

In sommige landen bestaat een afzonderlijke verzekering voor arbeidsongevallen -en beroepsziekten. Met de afgifte van een formulier E 123 bestaat de mogelijkheid om de aanspraken van een dergelijke verzekering ook in Nederland te behouden. Op grond van het formulier E123 worden in Nederland de kosten voor medische zorg vergoed die betrekking hebben op het ongeval.  Deze zorg moet wel gedekt zijn door het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet of de Wlz.

Overige landen

Het is voor ons niet mogelijk om te bemiddelen in de medische kosten. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.