Onze zorgverzekering

​Kies zelf en bespaar

 

U bepaalt bij ons zelf hoe u de zaken rondom uw zorgverzekering wilt regelen. En hoeveel zorg u vergoed wilt hebben.

Zo betaalt u nooit te veel premie.

 

 

 

 


1. U kiest een van de 3 varianten van de basisverzekering

 

De inhoud van de basisverzekering is door de overheid bepaald, maar de manier waarop u deze zorgverzekering regelt kiest u zelf.

 

 

Beter Af Selectief

De laagste premie door keuze uit een beperkt aantal zorgverleners

100% vergoeding bij een selectief aantal zorgverleners waar wij een contract mee hebben

70% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief bij zorgverleners waar wij geen contract mee hebben

Beter Af

Zeer ruime keuze uit zorgverleners in Nederland

100% vergoeding bij alle zorgverleners waar wij een contract mee hebben

80% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief bij zorgverleners waar wij geen contract mee hebben

Beter Af Exclusief*

Volledige keuzevrijheid uit alle zorgverleners in Nederland

100% vergoeding bij alle zorgverleners waar wij een contract mee hebben

100% vergoeding van het marktconform tarief bij zorgverleners waar wij geen contract mee hebben

 

 Deze prijzen zijn op basis van 5% collectiviteitskorting en € 860,- eigen risico.

 * De Beter Af Exclusief Polis is een Beter Af Restitutiepolis (€102,50 excl. korting) en een Beter Af Exclusief Pakket (€7,45 excl. korting).  

Meer over de basisverzekering
 

 
2. Met een vrijwillig eigen risico verlaagt u uw premie

Als u het komend jaar weinig zorgkosten verwacht, dan is een vrijwillig eigen risico wellicht de moeite waard. Dat komt bovenop het wettelijk verplichte eigen risico van € 360,- (in 2014). U krijgt dan korting op de premie van uw zorgverzekering.
 
0 korting per jaar
 
 
 
 
 
 

3. U bent uitgebreider verzekerd met een aanvullende verzekering

Met een aanvullende verzekering of tandartsverzekering bent u beter verzekerd tegen onverwachte kosten voor bijvoorbeeld fysiotherapie, kraamzorg of orthodontie. 

 

Beter Af Plus

Korting voor brillen en lenzen bij diverse opticiens

€ 240,- per jaar voor alternatieve geneeswijzen

6 behandelingen fysiotherapie per jaar

vanaf 
€ 6,55*
Berekenen
 

Beter Af Plus

€ 100,- per 3 jaar voor brillen en lenzen en korting bij diverse opticiens

€ 440,- per jaar voor alternatieve geneeswijzen

12 behandelingen fysiotherapie per jaar

vanaf 
€ 11,35*
Berekenen
 

Beter Af Plus

€ 150,- per 3 jaar voor brillen en lenzen en korting bij diverse opticiens

€ 640,- per jaar voor alternatieve geneeswijzen

27 behandelingen fysiotherapie per jaar

vanaf 
€ 18,50*
Berekenen
 

Beter Af Plus

€ 250,- per 3 jaar voor brillen en lenzen en korting bij diverse opticiens

€ 840,- per jaar voor alternatieve geneeswijzen

alle behandelingen voor fysiotherapie in een jaar vergoed

vanaf 
€ 35,35*
Berekenen
 

 

 * De prijs van onze aanvullende verzekering is opgedeeld in leeftijdsklassen.

De hierboven genoemde premie geldt voor verzekerden van 18 t/m 29 jaar.

 

 

 

 

 

4. Maak het compleet met een tandartsverzekering

 

Met een tandartsverzekering verzekert u zich tegen tandartskosten.
De veelvoorkomende tandartsbehandelingen krijgt u voor 100% vergoed, tot het maximumbedrag dat u zelf kiest.

 

 

Beter Af Tandarts

Tot € 250 vergoed

vanaf 
€ 12,25*
Berekenen
 

Beter Af Tandarts

Tot € 500 vergoed

vanaf 
€ 16,45*
Berekenen
 

Beter Af Tandarts

Tot € 1000 vergoed

vanaf 
€ 27,70*
Berekenen
 

Beter Af Tandarts

Tot 1250 vergoed

vanaf 
€ 41,60*
Berekenen
 

* De prijs van onze aanvullende verzekering is opgedeeld in leeftijdsklassen.

De hierboven genoemde premie geldt voor verzekerden van 18 t/m 29 jaar.

 
 
Extra pakketten

Als u fanatiek sport of als u al een dagje ouder bent kunt u baat hebben bij extra zorg.
Hiervoor kunt u bij ons een extra pakket afsluiten als aanvulling op uw zorgverzekering.

Sport Pakket

voor iedereen
 die sport

Blessureconsulten bij sportarts

Second opinion door sportarts

Ruime vergoeding sport-hulpmiddelen

Fit Pakket

Voor iedereen
 die fit wil blijven

Jaarlijkse griepvaccinatie

Jaarlijkse healthcheck

Blessureconsult
door een sportarts

Vitaal Pakket

Voor 50-plussers

Preventief diagnostisch onderzoek

Jaarlijkse griepvaccinatie

Preventieve cursussen

 

Veranderingen in de zorg 2015

 

De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg uit de basisverzekering wordt vergoed. Dat is nodig om de gezondheidszorg betaalbaar te houden voor iedereen. Deze veranderingen gelden dan ook voor alle verzekeraars. 
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt langdurige zorg en ondersteuning voor onder andere ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. De overheid verandert dit vanaf 1 januari 2015. De AWBZ wordt in delen geknipt. Een deel gaat naar de gemeente, een deel naar de zorgverzekeraar en een deel blijft bij het zorgkantoor. Zo wil de overheid de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden.​ ​​​
Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de Basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. Het verplicht eigen risico stijgt met € 15,- naar € 375,- in 2015. Het eigen risico geldt niet voor aanvullende- en tandartsverzekeringen. ​​

  • ​Wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis), behandeling van zintuigelijk gehandicapten en de eerste drie opnamejaren in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanaf 2015 vergoed door de basisverzekering. GGZ-behandelingen buiten een instelling (extramuraal) en het eerste jaar verblijf maken op dit moment al deel uit van de basisverzekering.
  • Geriatrische revalidatiezorg hoeft niet langer direct aan te sluiten op ziekenhuisverblijf, maar mag ook binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis starten.
  • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt alleen vergoed bij een combinatietest, waarvan de uitslag ‘positief’ is. De combinatietest komt voor eigen rekening. Uitzonderingen hierop zijn vrouwen met een medische indicatie (verhoogd risico op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau).
  • Reiskosten van donoren worden vergoed door de zorgverzekering van de donor bij leven en niet langer door de verzekering van de ontvanger van het orgaan.

​​
​De jeugd-ggz, waaronder de behandeling van dyslexie, verdwijnt uit de basisverzekering. Deze zorg wordt overgeheveld naar de Jeugdwet. De Jeugdwet gaat in per 1 januari 2015. ​​


Meer informatie over de veranderingen in 2015 leest u op de pagina Uw zorgverzekering in 2015​.

​​​​​​
​​​​​

Was deze informatie nuttig voor u?    Ja    Nee