Verhuizen naar het buitenland - Zilveren Kruis Achmea

Verhuizen naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, is uw Nederlandse zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea meestal niet meer geldig. Hoe u zich kunt verzekeren, hangt af van uw inkomsten en het land waar u gaat wonen.

Om precies te weten of u nog verzekeringsplichtig bent in Nederland, vragen wij u het online formulier in te vullen. U kunt ook het antwoordformulier buitenland printen, invullen en naar ons opsturen. Wij zoeken dan voor u uit of u nog recht heeft op de Nederlandse zorgverzekering. Als dit niet het geval is zullen we uw verzekering beëindigen. Dit formulier dienen wij binnen 2 maanden na uw verhuizing naar het buitenland van u te ontvangen.

Inkomsten

Gaat u werken in uw nieuwe woonland? Dan zult u in dat land een nieuwe verzekering aan moeten vragen. Dat is verplicht wanneer u gaat werken in het buitenland.

Vertrekt u naar het buitenland en ontvangt u enkel een Nederlands pensioen of uitkering? Hoe u zich kunt verzekeren hangt er dan van af of Nederland met dat land afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van medische zorg. Zo'n land wordt ook wel een verdragsland genoemd.

Wonen in een verdragsland

Als u naar een verdragsland verhuist, heeft u recht op zorg volgens het basis zorgpakket van dat land. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Zorginstituut Nederland. Dit geldt ook voor uw meeverzekerde gezinsleden. Om van uw recht op medische zorg in een verdragsland gebruik te maken, moet u vervolgens uw verhuisdatum aan ons doorgeven. Uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis wordt dan opgezegd.

Wonen in een niet-verdragsland

Is uw nieuwe woonland geen verdragsland, dan moet u zelf een (particuliere) zorgverzekering afsluiten in dit land. Uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea moet u opzeggen.

Uitschrijven gemeente

Mensen die voor langere tijd naar het buitenland verhuizen (minstens negen maanden in een jaar), zijn verplicht zich af te melden bij de gemeente waar ze ingeschreven staan. Dit moet schriftelijk gebeuren in de vijf dagen voor de datum van het vertrek. U wordt dan uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie. Wij krijgen hiervan via uw gemeente een melding. Om te beoordelen of u verzekerd moet blijven in Nederland, vragen wij u het antwoordformulier buitenland te printen, in te vullen en naar ons op te sturen.