Verhuizen naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, is uw Nederlandse zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea meestal niet meer geldig. Hoe u zich kunt verzekeren, hangt af van uw inkomsten en het land waar u gaat wonen.

Om precies te weten of u nog verzekeringsplichtig bent in Nederland, kunt u het controleformulier invullen. Wij nemen uw aanvraag dan direct in behandeling.

 

Inkomsten

Gaat u werken in uw nieuwe woonland? Dan zult u in dat land een nieuwe verzekering aan moeten vragen. Dat is verplicht wanneer u gaat werken in het buitenland.

Wonen in een verdragsland

Vertrekt u naar het buitenland en ontvangt u enkel een Nederlands pensioen of uitkering? Hoe u zich kunt verzekeren hangt er dan van af of Nederland met dat land afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van medische zorg. Zo'n land wordt ook wel een verdragsland genoemd.

Als u naar een verdragsland verhuist, heeft u recht op zorg volgens het basis zorgpakket van dat land. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Zorginstituut Nederland. Dit geldt ook voor uw meeverzekerde gezinsleden. Om van uw recht op medische zorg in een verdragsland gebruik te maken, moet u vervolgens uw verhuisdatum aan ons doorgeven. Met behulp van het controleformulier verblijf buitenland kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Wonen in een niet-verdragsland

Is uw nieuwe woonland geen verdragsland, dan moet u zelf een (particuliere) zorgverzekering afsluiten in dit land. Uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea moet u opzeggen. Met behulp van het controleformulier verblijf buitenland kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Uitschrijven gemeente

Mensen die voor langere tijd naar het buitenland verhuizen (minstens negen maanden in een jaar), zijn verplicht zich af te melden bij de gemeente waar ze ingeschreven staan. Dit moet schriftelijk gebeuren in de vijf dagen voor de datum van het vertrek. U wordt dan uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie. Met behulp van het controleformulier verblijf buitenland kunt u beoordelen of u verzekerd kan blijven in Nederland. U krijgt gelijk de uitkomst op uw scherm; hierna kunt u uw wijziging met één klik aan ons doorgeven.