Inkoop subsidieregeling Extramurale Behandeling

Zorgkantoren voeren ook in 2020 namens Zorginstituut Nederland de subsidieregeling Extramurale Behandeling uit.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid