Subsidie Eerstelijns Verblijf

​In 2016 viel de subsidieregeling voor Eerstelijns Verblijf onder de Wlz. Vanaf 1 januari 2017 valt Eerstelijns Verblijf onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). In het zorginkoopbeleid ELV 2017 wordt de contractering door Zilveren Kruis toegelicht.  
 

Afhandeling subsidieregeling 2016: deadline is 21 april 2017

Uiterlijk 1 juni 2017 verantwoordt het Zorgkantoor zich over de subsidieregelingen Wlz 2016 (Eerstelijns verblijf en Extramurale behandeling) aan het Zorginstituut. Hiervoor vraagt het zorgkantoor informatie van zorgorganisaties.

 

Welke informatie heeft het Zorgkantoor nodig?

  • De definitieve budgetafspraak 2016 voor de betreffende subsidieregeling
  • De definitief geleverde productie op de prestaties uit de subsidieregelingen over 2016;
  • De financiële middelen die de zorgaanbieder van het CAK over 2016 voor de subsidieregelingen heeft ontvangen
  • Een bestuursverklaring

 

U ontvangt medio maart 2017 een ingevuld vaststellingsformulier

Zilveren Kruis Zorgkantoor vult de hierboven vermelde informatie per subsidieregeling in op een vaststellingformulier. En stuurt dit samen met een model bestuursverklaring medio maart naar zorgaanbieders.
Uiterlijk vrijdag 21 april 2017 moet het vaststellingsformulier 2016 binnen zijn bij ons
De planning voor de verantwoording is als volgt:
  • 14 februari 2017: Laatste datum waarop de zorgorganisaties declaraties voor de subsidieregelingen 2016 kunnen indienen bij het zorgkantoo
  • Begin maart 2017: Zorgkantoor stuurt laatste betaalopdrachten 2016 naar het CAK. De definitieve afspraak over 2016 wordt vastgesteld, hierover ontvangen de zorgorganisaties separaat bericht
  • Medio maart 2017: Zorgkantoor stuurt vaststellingsformulier (gevuld met de bij het zorgkantoor bekende gegevens) naar zorgorganisaties
  • Uiterlijk vrijdag 21 april 2017: Uiterste datum inzending vaststellingsformulier (met bestuursverklaring) door zorgorganisatie naar zorgkantoor

 

Meer informatie over de subsidieregeling Eerstelijns Verblijf 2016

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens