Ondersteunen van klanten en naasten

Dit is wat we onze klanten beloven: u vindt met ons de best passende oplossing voor uw zorgvraag

'Wij begrijpen dat de kwaliteit van u leven op nummer 1 staat. Wij weten dat er veel op u afkomt als u te maken krijgt met langdurige zorg. Daarom zijn wij er voor u als u zorg zoekt en ondersteuning nodig hebt. Wij geven u antwoord op vragen over hoe u langdurige zorg aanvraagt, wat de mogelijkheden zijn, waar u terechtkunt en wat de hoogte van de eigen bijdrage is. En we vertellen u hoe we u nog meer kunnen helpen wanneer de zorg is gestart. Zodat u weet welke keuzes u kunt maken én u zich zekerder voelt.'

Dit is waar onze afdeling cliëntondersteuning elke dag mee bezig is. Telefonisch, per mail of met een huisbezoek staan ze klanten bij om passende zorg te vinden.

Dit is hoe we deze klantbelofte waarmaken

We bellen onze klanten

We willen weten hoe het met onze klanten gaat. Daarom bellen we onze klanten en vragen naar hun ervaringen met de zorg. We benaderen klanten op wachtlijsten om hen te begeleiden naar passende zorg. U kunt van ons verwachten dat we met u in gesprek gaan over de bevindingen uit deze gesprekken. We horen ook graag ervaringen van u naar aanleiding van uw contacten met klanten. Zo kunnen we van onze klantervaringen leren om samen beter passende zorg te organiseren en onze dienstverlening aan klanten te verbeteren.

We ondersteunen klanten bij het zelf regelen van zorg

We willen het klanten zo makkelijk mogelijk maken om zelf de weg te vinden naar passende zorg. We ontwikkelen producten die daarbij kunnen helpen. Het komende jaar komt er een folder die antwoord geeft op de meest voorkomende vragen van ouderen (en hun naasten) die graag thuis hun zorg willen regelen. Wilt u ons helpen om deze bij uw klanten onder de aandacht te brengen?

Dit jaar publiceerden we het inspiratieproduct Eerder nadenken over ouder worden

Dit inspiratieproduct hebben zorgaanbieders uit de regio Kennemerland samen met ons ontwikkeld. Ze willen hiermee zorgprofessionals helpen om ouderen uit te nodigen na te denken over wat voor hen belangrijk is.

Met cliëntondersteuning versterken we de positie van cliënten

Cliëntondersteuning is gericht op het versterken van de positie van de cliënt. De cliënt kan hierdoor weloverwogen keuzes maken, zodat de zorg beter aansluit op de wensen. Klanten kunnen voor ondersteuning terecht bij het zorgkantoor of bij onafhankelijke cliëntondersteuners.

Experimenteren om tot een passende oplossing te komen

De afgelopen jaren hebben we via experimenten veel geleerd over wat wel en niet werkt in een gesprek met klanten over wensen en behoeften. En hoe je vanuit wensen en behoeften tot een passend aanbod komt. Zie bijvoorbeeld het inspiratieproduct vanuit Leven zoals je wilt. En onderstaand voorbeeld uit Rotterdam.

Voorbeeld: Experiment Persoonsvolgende zorg Rotterdam

Het experiment Persoonsvolgende Zorg in Rotterdam heeft in 2017 en 2018 mooie resultaten bereikt. Zo is in dit experiment samen met een groep ervaringsdeskundigen een instrument voor vraagverheldering ontwikkeld. Zorgbemiddelaars van zorgaanbieders en (onafhankelijke) cliënt-ondersteuners hebben dit instrument uitvoerig getest.

We bemiddelen in passend aanbod voor klanten met een complexe zorgvraag

Er zijn klanten met een zorgvraag die zo complex is dat een passend aanbod niet vanzelfsprekend is. Voor die groepen blijven wij ons inspannen om samen met zorgaanbieders tot een goede oplossing te komen. Daar zijn onze medewerkers complexe casuïstiek dagelijks mee bezig.
Het nieuwe Programma Volwaardig Leven van VWS versterkt de initiatieven die wij met zorgaanbieders in de GZ hebben genomen om voor deze kwetsbare groep klanten te komen tot een sluitende keten.

Een mooi voorbeeld zijn de ambulante crisisinterventieteams

Het Crisis Interventieteam richt zich op het voorkomen van crisisopnames van cliënten met een verstandelijke beperking en de bijkomende problematiek

Een 2e voorbeeld: Project PRO helpt 24 moeilijk plaatsbare klanten aan passende woonruimte en zorg

Zilveren Kruis en VGZ werken met ASVZ, Pluryn, Trajectum en het CCE in het project PRO samen. Project PRO wil gericht aanbod ontwikkelen voor 24 klanten met jarenlange ervaring van uitstoting, vaak in reactie op extreem acting-out gedrag. Het doel van het project is om deze klanten het gewone leven te laten ervaren door het opbouwen en onderhouden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het betekenisvol invullen van het dagelijks leven.
Per 30 oktober 2018 hebben de zorgkantoren en CCE in totaal 60 klanten beoordeeld. Daarvan passen 19 klanten binnen de criteria van het PRO-project, zij gaan wonen bij ASVZ, Pluryn of Trajectum. Er is binnen het project PRO nog ruimte voor 5 nieuwe klanten. Naar verwachting hebben het 2e kwartaal van 2019 ook deze klanten hun plek bij ASVZ en Trajectum gevonden, dan zijn alle 24 beschikbare plaatsen gevuld.
PRO gaat systematisch de wetenschappelijke en praktijkkennis delen met alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en hun ketenpartners in het sociale domein. Een van de tastbare resultaten zal (in 2022) de publicatie van een Handboek PRO zijn voor de praktijk.

 

Ga terug naar inkoopbeleid 2020