Kwaliteit van leven vooropstellen

Dit beloven we onze klanten: Samen met zorgaanbieders maken we uw zorg persoonlijk

'Wij weten dat er veel op u afkomt als u verhuisd bent naar een beschermde of beschutte woonomgeving of instelling om zo de best passende zorg te ontvangen. U vraagt zich af of er nog wel ruimte is om zelf invulling te geven aan u leven, want dat is wat u eigenlijk het liefste wil. Dat snappen wij en daarom geven we u graag inzicht in de mogelijkheden die u hebt als u zorg krijgt in een nieuwe woonomgeving. Bovendien stimuleren en inspireren wij zorgaanbieders om de zorg zo persoonsgericht mogelijk in te richten. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.'

Langdurige zorg is veel meer dan alleen zorg. Je thuis voelen en leven zoals je graag wilt is belangrijk voor klanten. Het welzijn én de omgeving van mensen zijn van belang. Wij geloven dat persoonlijke zorg en aandacht in een omgeving waar klanten zich thuis voelen, het prettigst is en bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven. Dat is dan ook wat we met onze inkoopafspraken willen bereiken, samen met u.

Dit is hoe we deze klantbelofte waarmaken

We blijven in gesprek over het kwaliteitskader

Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat de zorg kwalitatief goed is. De kwaliteitskaders geven hieraan richting. In de kwaltiteitsdialoog geven we dit samen met u vorm, op basis van de plannen die u hebt gemaakt. Maar ook op basis van onze kennis van wat de klant wil en de mooie voorbeelden van goede zorg die wij zien bij verschillende zorgaanbieders. Want we delen deze kennis graag met u. De dialoog is niet vrijblijvend. We gaan met u in gesprek over onze onderbouwde mening over de kwaliteit van zorg in uw organisatie. En over de resultaten van uw plannen voor klanten. We willen graag weten waar u tegen aan loopt en zijn uw partner bij het vinden van oplossingen die passen bij uw organisatie. En natuurlijk horen we ook graag uw goede voorbeelden, zodat we daar anderen weer mee kunnen inspireren.

Samen met u vergroten we de inzet van technologische innovaties in de zorg

Door technologische innovaties zijn er mogelijkheden voor meer eigen regie en kwaliteit van leven voor klanten, thuis en in een instelling. We zien ook dat technologische innovaties ervoor kunnen zorgen dat medewerkers meer tijd hebben voor dat wat er echt toe doet, persoonlijke aandacht voor klanten. Onze droom: klanten hebben meer invloed op de zorg die ze krijgen dan nu. Ze kunnen kiezen hoe ze de hulp die ze nodig hebben willen krijgen: via persoonlijk contact met een professional of met behulp van technologie.
Binnenkort kunt u van ons een nieuwsbrief verwachten, speciaal gewijd aan de implementatie van technologische innovaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Daarnaast gaan we bijeenkomsten organiseren over dit onderwerp. Zodat we van elkaar kunnen leren hoe we technologische innovaties kunnen inzetten voor klanten en medewerkers. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat hier doen.

We stimuleren eigen regie bij de invulling van de dag

De meeste mensen bepalen zelf hoe ze hun dag invullen. Wat je wilt doen, wanneer je naar de winkel gaat, welke hobby’s je uitoefent en wie je wanneer wilt zien of opzoeken. Als je afhankelijk bent van zorg, is dit minder vanzelfsprekend, terwijl de wens om eigen regie te voeren niet anders is. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland en Nivel blijkt dat de helft van de mantelzorgers met een naaste in een verpleeghuis vindt dat de activiteiten niet aansluiten bij wat de naaste leuk vindt (Nivel, Alzheimer Nederland, 2018).
Een invulling van de dag die aansluit bij de wensen van de klant zien wij als een belangrijk aspect van persoonsgerichte zorg. We weten ook dat dit niet altijd eenvoudig te organiseren is. In dit inspiratieproduct leest u hoe King Arthur Groep dit doet. In de kwaliteitsdialoog horen we graag welke stappen u hierin ze.

We ondersteunen mantelzorgers

Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg. Hun kennis en ervaring zijn heel belangrijk bij de zorg voor hun dierbaren. Wij weten deze dat betrokkenheid soms veel vraagt. Daarom bieden wij ondersteuning aan mantelzorgers. Via de mantelzorgwegwijzer op onze website kunnen mantelzorgers zien welke vorm van ondersteuning bij hen past.

We geven invulling aan partnerschap met zorgaanbieders

Wij hebben samen een verantwoordelijkheid om goede zorg te realiseren voor klanten in de langdurige zorg. Graag versterken wij de relatie met strategische partners in de regio om invulling te geven aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat vraagt om afspraken op maat, die passen bij de kracht van uw organisatie en uitdagingen die wij zien in uw regio, nu en in de toekomst.

 

Ga terug naar inkoopbeleid 2020