Leven zoals u het liefste wilt

Het is onze ambitie om klanten die gebruik maken van langdurige zorg, in staat te stellen zoveel mogelijk het leven te leiden zoals zij dat het liefste willen. Dat doen we door samen met klanten en zorgaanbieders te zoeken naar de best passende zorgoplossingen. Door de dubbele vergrijzing neemt de druk op de langdurige zorg toe: meer mensen worden ervan afhankelijk en er zijn minder mensen beschikbaar om het werk te kunnen doen. Daarom is een beweging in het veld nodig van alle partijen om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven garanderen. Wij staan voor deze beweging, zetten ons hiervoor in en roepen anderen op met ons mee te doen.

 

Een kijkje in de toekomst

We kennen onze klant en we kennen het zorgaanbod in de regio

Samen met het veld lossen we knelpunten voor onze klanten op. Partijen zien ons als logische partner die samenwerking initieert en coördineert. Klanten zijn, meer dan nu, gewend hun wensen en behoefte te uiten. Ze denken na over de zorg die ze willen en bespreken dit met hun naasten. De informatie vanuit onze afdeling klantondersteuning leidt tot overkoepelende inzichten over wensen van klanten. Zo kunnen we vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemmen.

Zorgaanbieders vinden elkaar en verbeteren continu op basis van beschikbare inzichten

Het zorgaanbod is vernieuwd en blijft vernieuwen. Wlz-zorg kan georganiseerd worden op de plek waar de klant wil wonen, thuis of in een kleinschalige geclusterde woonvorm of in een verpleeghuis. Dat vraagt nieuwe vormen van samenwerking op landelijk, regionaal, gemeentelijk, wijk en zelfs op cliënt niveau.

Technologische innovaties van nu hebben hun plek verworven

En er is een werkwijze waarmee zorgaanbieders, productontwikkelaars en opleidingen gezamenlijk blijven innoveren. De kwaliteit van leven staat centraal in de zorgverlening.

Kwalitatief goede en betaalbare zorg blijft gegarandeerd

De financiële middelen voor zorg in natura worden daarom zo doelmatig mogelijk ingezet, evenals de schaarse personele capaciteit. Formele en informele zorg gaan naadloos in elkaar over.

Klanten hebben keuzevrijheid

Het zorgaanbod sluit zoveel mogelijk aan op het leven zoals klanten dat willen leiden, ook als de zorgvraag complex is. Toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg voor een ieder die daarvan afhankelijk is, blijft de basis.

We kijken ook in 2020 weer uit naar een succesvolle samenwerking!

Een samenwerking waarin we zorg realiseren die past bij het leven dat onze klanten willen leiden.

Marti Paardekooper
Directeur Langdurige Zorg
Zilveren Kruis Zorgkantoor
 

Ga terug naar inkoopbeleid 2020