Inkoopstrategie- en beleid 2020

Samen met u zetten we ons in voor zorg die past bij het leven dat klanten willen leiden

Voorwoord

'Het is onze ambitie om klanten die gebruik maken van langdurige zorg, in staat te stellen zoveel mogelijk het leven te leiden zoals zij dat het liefste willen. Dat doen we door samen met klanten en zorgaanbieders te zoeken naar de best passende zorgoplossingen.'

Lees verder

Beleidskader

Het beleidskader maakt onderdeel uit van het landelijk inkoopkader. Het beleidskader maakt helder wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van Wlz-zorg. In het document zijn thema’s opgenomen die meer toelichting behoeven. We geven wijzigingen op inkoopthema’s aan en beschrijven welke aanvullende voorwaarden en richtlijnen er vanuit de zorgkantoren zijn op de huidig geldende wet- en regelgeving.

Lees verder

Inkoopbeleid V&V, GZ en GGZ

Het Wlz inkoopbeleid voor 2018-2020 geldt voor de 3 sectoren Verpleging en Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het Wlz inkoopkader voor 2018-2020 blijft in 2020 van toepassing. Er zijn in 2020 wel aanvullingen op het landelijk en zorgkantoor specifiek beleid. Lees hier meer over het inkoopproces voor de sectoren en bekijk het inkoopbeleid en de aanvullingen.

Lees verder

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de zorg. Wij lichten graag toe hoe Zilveren Kruis Zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert voor 2020.

Lees verder

Cliëntenvertrouwenspersoon

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De CPV signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden.

Lees verder

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens