Inkoopbeleid Wlz

Voor het leveren van Wlz-zorg heeft u een overeenkomst Wlz nodig. De voorwaarden voor een overeenkomst Wlz en de initiële productieafspraken staan in ons zorginkoopbeleid.

 

Zorginkoopbeleid Wlz 2018-2020

Het Wlz inkoopkader voor 2018-2020 geldt voor de 3 sectoren: Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In het inkoopkader leest u wat van belang is voor uw inschrijving.

 

Verschillende inkoopkaders

Er is een inkoopkader (pdf)​ voor zorgaanbieders die al een overeenkomst hebben met 1 van de zorgkantoren voor het leveren van Wlz-zorg. Voor nieuwe zorgaanbieders is er een eigen inkoopkader (pdf)​. Lees meer over de Wlz voor nieuwe zorgaanbieders​

Deze inkoopkaders bestaan uit drie delen:

  1. Managementsamenvatting met informatie op hoofdlijnen
  2. Deel 1 - Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 -2020 (landelijk)
  3. Deel 2 - Kader voor contractering Wlz 2018 – 2020 (specifiek voor Zilveren Kruis Zorgkantoor)

Levert u gehandicaptenzorg in de regio Rotterdam? Dan geldt voor 2018 een apart inkoopkader vanwege het experiment persoonsvolgende bekostiging. Voor 2019 geldt het reguliere inkoopkader.

 

Landelijk beleidskader en overige bijlagen

In het landelijk beleidskader Wlz 2018 (pdf) leest u achtergronden bij het inkoopbeleid. Het beleidskader bevat achtergronden bij specifieke onderwerpen binnen de Wlz en een toelichting op het landelijke beleid. We passen het document aan als er op thema's ontwikkelingen zijn. Of als er nieuwe thema's zijn. Wijzigingen in het landelijke beleidskader zijn zichtbaar.

In de overige bijlagen vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw inschrijving. In het inkoopkader verwijzen we naar de bijlagen:

  • Overeenkomst Wlz. In het inkoopkader leest u welke op u van toepassing is, de eenjarige of de meerjarige
  • Bestuursverklaring
  • Instemmingsverklaring
  • Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2018 (nog niet beschikbaar)
  • Declaratieprotocol Wlz 2018
  • Prestatielijst Zilveren Kruis regulier en specifiek

Ga naar het overzicht van alle documenten en bijlagen

 

Wilt u deelnemen aan de zorginkoop 2018?

U kunt tussentijds inschrijven voor een overeenkomst als aannemelijk is dat u in 2018 nog zorg gaat leveren. De procedure voor tussentijdse contractering in de periode 2018-2020 vindt u in het inkoopkader. Tussentijds inschrijven tot 1 augustus van het jaar mogelijk is.

 

Aanvullingen 2019 op het inkoopbeleid 2018-2020

Het Wlz inkoopkader voor 2018-2020 blijft in 2019 van toepassing. Er zijn in 2019 wel aanvullingen op het landelijk en zorgkantoorspecifiek beleid. Ontwikkelingen vragen hierom. U leest de aanvullingen in de contouren contacteringsbeleid zorgkantoren 2019 en de aanvulling 2019 bij het inkoopkader.

Lees de contouren contracteringsbeleid zorgkantoren 2019 (pdf)

Bekijk de aanvulling 2019 bij downloads zorginkoopbeleid 2019​

 

Wilt u deelnemen aan de zorginkoop 2019?

Vanaf vrijdag 1 juni is de zorginkoopapplicatie Mendix beschikbaar. Met de zorginkoopapplicatie dient u een offerte bij ons in. De inkoop sluit dinsdag 1 augustus 2018 om 17:00 uur exact. Vul de offerte tijdig in en upload alle gevraagde documenten. Offertes die na de sluitingsdatum binnenkomen nemen wij niet meer in behandeling.

Meer over de zorginkoopapplicatie

​ 

Neem contact op met ons

Meer weten of nu iets regelen? Neem contact op met onze experts.


Bekijk contactgegevens