Inkoopstrategie- en beleid 2020

Samen met u zetten we ons in voor zorg die past bij het leven dat klanten willen leiden

Direct naar Inkoopbeleid 2020

Voorwoord

'Het is onze ambitie om klanten die gebruik maken van langdurige zorg, in staat te stellen zoveel mogelijk het leven te leiden zoals zij dat het liefste willen. Dat doen we door samen met klanten en zorgaanbieders te zoeken naar de best passende zorgoplossingen.'

Lees verder

Ondersteunen van klanten en naasten

U vindt met ons de best passende oplossing voor uw zorgvraag. Wij begrijpen dat de kwaliteit van u leven op nummer 1 staat. Wij weten dat er veel op u afkomt als u te maken krijgt met langdurige zorg.

Lees meer

Kwaliteit van leven vooropstellen

Samen met zorgaanbieders maken we uw zorg persoonlijk. Wij weten dat er veel op u afkomt als u verhuisd bent naar een beschermde of beschutte woonomgeving of instelling om zo de best passende zorg te ontvangen.

Lees meer

Stimuleren van persoonsgericht zorgaanbod

We helpen u zorg veilig thuis te organiseren. U wilt graag veilig en zelfstandig wonen. Gelukkig is steeds meer zorg en ondersteuning mogelijk in een omgeving waar u zich thuis voelt.

Lees meer

Optimaal inzetten van beschikbare middelen

U bent verzekerd van tijdige, passende zorg. We begrijpen dat als u zorg nodig hebt, u daarop niet wilt wachten. U wilt dat dit snel en goed beschikbaar is.

Lees meer